Navigācijas ceļš

Ungārija pie ES Padomes stūres - 03/01/2011

Ungārijas parlamenta ēka Donavas krastā Budapeštā © ES

Ungārija 2011. gada 1. janvārī nomaina Spāniju un Beļģiju ES Padomē.

Ungārija, kas Eiropas Savienībā iestājās 2004. gadā, pirmo reizi uzņemas ES Padomes prezidentvalsts pienākumus. Tās prioritātes ir Eiropas ekonomikas stabilizācija, ES paplašināšanās, enerģētika un romu integrācija.

Ungārija sāk prezidēt laikā, kad Eiropas Savienības valstis atgūstas no ekonomikas krīzes atšķirīgā tempā un kad šis atgūšanās process jānostabilizē. Ņemot vērā eirozonas grūtības, dalībvalstis ir piekritušas grozīt Lisabonas līgumu, lai tajā iekļautu finanšu stabilizācijas mehānismu English , kas izveidots, lai palīdzētu Grieķijai un Īrijai. Viens no jaunās prezidentvalsts mērķiem būs panākt progresu sarunās par to.

Ungārija arī plāno spert soļus, lai koordinētu dalībvalstu ekonomikas politiku. Šim mērķim tā aizsāks "Eiropas semestri" — sešu mēnešu periodu, kura laikā Eiropas līmenī tiks pārbaudīts katras valsts budžeta projekts, lai konstatētu iespējamus nestabilitātes cēloņus.

Sociālajā sfērā Ungārija centīsies izstrādāt īstenu ES stratēģiju, kā integrēt romus. Lietderīgāka ES līdzekļu izmantošana ļautu uzlabot šīs kopienas dzīves apstākļus.

Viens no šīs prezidentūras lielajiem pārbaudījumiem būs enerģētikas sammita rīkošana. Tā mērķis būs nodrošināt, lai dalībvalstu elektroenerģijas un gāzes tīkli būtu savstarpēji savienoti. Tādējādi samazinātos Eiropas Savienības atkarība no citām valstīm, jo īpaši no gāzes importa.

Jaunā prezidentvalsts arī vēlas pastiprināt ES sadarbību ar Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu, Ukrainu un Baltkrieviju. Maijā tā aicinās šīs valstis uz Austrumu partnerības otro sammitu.

Visbeidzot, Ungārija aktīvi atbalstīs ES paplašināšanās procesu, it īpaši Horvātijas uzņemšanu. Horvātija ir kandidātvalsts kopš 2004. gada, un sarunas par tās pievienošanos tuvojas noslēgumam.

Tīmekļa vietne par Ungārijas prezidentūru ES Padomē Englishfrançaismagyar

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites