Navigatsioonitee

Ungari on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik - 03/01/2011

Budapest: Ungari parlamendihoone Doonau kaldal © EL

Ungarist saab 1. jaanuaril 2011 Hispaania ja Belgia järel järgmine Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik.

Ungari on alates 2004. aastast Euroopa Liidu liikmesriik ning asub esmakordselt täitma Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ülesandeid. Ungari eesistumise prioriteetideks on Euroopa majanduse stabiliseerimine, Euroopa Liidu laienemine, energeetika ning romade integreerimine.

Ungari saab eesistujariigiks ajal, mil majanduse taastumine on ikka veel ebaühtlane ning seda tuleks Euroopa Liidu piires kinnistada. Euroalal valitsenud probleemide lahendamiseks leppisid ELi liikmesriigid kokku Lissaboni lepingu läbivaatamises, et muuta Kreeka ja Iirimaa jaoks loodud finantsstabiilsusmehhanism English alaliseks vahendiks. Eesistujariigi üheks prioriteediks on edendada läbirääkimisi asjaomases küsimuses.

Samuti püüab Ungari võtta edasisi meetmeid ELi liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimiseks. Sel eesmärgil käivitab eesistujariik ka algatuse "Euroopa poolaasta", mis on kuuekuuline periood, mille jooksul EL vaatab läbi iga liikmesriigi eelarve eelnõu, et tuvastada võimalikku tasakaalustamatust.

Sotsiaalvaldkonnas soovib Ungari asuda välja töötama tõelist ELi strateegiat, mis edendaks romade integratsiooni. Nende elamistingimusi saab paremaks muuta, kasutades ELi vahendeid tõhusamalt.

Üheks Ungari eesistumise kõrghetkeks saab olema energiaalase tippkohtumise korraldamine. Selle peamiseks eesmärgiks on tagada, et ELi liikmesriikide elektri- ja gaasivõrgud saaksid olema ühendatud, et vähendada ELi sõltuvust kolmandatest riikidest, eelkõige gaasiga varustatuse osas.

Samuti loodab Ungari tugevdada ELi suhteid Armeenia, Azerbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega, korraldades maikuus järjekorras teise idapartnerluse tippkohtumise.

Ungari toetab ka aktiivselt ELi laienemisprotsessi, eelkõige Horvaatia puhul. Horvaatia on olnud kandidaatriik alates 2004. aastast ning on sisenemas ühinemisläbirääkimiste viimasesse etappi.

Ungari Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele pühendatud veebisait Englishfrançaismagyar

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad