Sti

Ungarn ved roret i EU-Rådet - 03/01/2011

Budapest: det ungarske parlament ved Donaus bred © EU

1. januar 2011 overtog Ungarn EU-formandskabet efter Spanien og Belgien.

Det er Ungarns første formandskab for Rådet for Den Europæiske Union efter tiltrædelsen i 2004. Stabilisering af den europæiske økonomi, EU-udvidelse, energi og integration af romaerne er nogle af ungarernes prioriteter.

Det ungarske formandskab begynder på et tidspunkt, hvor det økonomiske genopsving ikke er slået lige meget igennem i alle lande og stadig skal konsolideres. På grund af euroområdets vanskeligheder har EU-landene vedtaget at revidere Lissabontraktaten for at bevare den stabilitetsmekanisme English, der blev indført for at hjælpe Grækenland og Irland. En af målsætningerne for det nye formandskab bliver at fremme forhandlingerne herom.

Desuden vil ungarerne gerne nå videre i samordningen af EU-landenes økonomiske politikker. Derfor indledes det "europæiske halvår", en periode, hvor de enkelte landes budgetforslag gennemgås på EU-plan for at se, om der skulle være tale om uligevægt.

På det sociale område vil Ungarn arbejde for en egentlig EU-strategi for integration af romaerne. Med en mere effektiv udnyttelse af EU-midlerne vil denne befolkningsgruppes levevilkår kunne forbedres.

Et af højdepunkterne under formandskabet bliver et topmøde om energi, som især skal sikre, at EU-landenes el- og gasnet bliver forbundet. Målet er at mindske EU's afhængighed, ikke mindst når det gælder gasforsyninger.

Det nye formandskab vil også uddybe EU's forbindelser med Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova, Ukraine og Hviderusland. Ungarn har indbudt disse lande til det andet topmøde i det "østlige partnerskab" i maj.

Endelig støtter Ungarn aktivt EU's udvidelse, især med Kroatien. Efter at have været kandidat siden 2004 er Kroatien nu på vej ind i den afsluttende fase af tiltrædelsesforhandlingerne.

Webstedet for det ungarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union Englishfrançaismagyar

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links