Sökväg

EU och du 2010 - 23/12/2010

Pappersloppa i EU-flaggans färger © Mélanie Heddrich/Patrick Bombaert

Broschyren "Europa och du" summerar vad EU har åstadkommit under det gångna året.

De ekonomiska problemen i Grekland och Irland under året skakade om euroområdet och EU:s ekonomi. EU:s finansiella stöd till de båda länderna har stabiliserat den gemensamma valutan och återupprättat finansmarknadernas förtroende. EU har även inrättat en stabiliseringsfacilitet English på nära 500 miljarder euro för att garantera finansiell stabilitet. Flera tillsynsorgan DeutschEnglishfrançais ska också övervaka finansmarknaderna.

EU slog även ett slag för sysselsättningen under året och satsade 100 miljoner euro på mikrokrediter (lån på högst 25 000 euro) till arbetslösa som vill starta eget.

I våras fastnade många flygpassagerare på flygplatserna runtom i Europa på grund av askmolnet från Island. De fick hjälp och ersättning tack vare EU:s regler om skydd för flygpassagerare. Från och med i år har tåg- och båtpassagerare samma rättigheter. Nu kan man t.ex. få tillbaka halva biljettpriset om tåget är försenat.

De grundläggande rättigheterna har också stärkts. Om du är indragen i en rättslig tvist i ett annat EU-land kan du nu få gratis översättning och tolkning.

Flera nya initiativ ska också underlätta vardagen för konsumenterna. Det rör sig bland annat om regler för att återvinna elapparater och en gemensam mobilladdare som ska passa alla modeller.

Inom utrikespolitiken behöll EU sin plats som världens största biståndsgivare och hjälpte flera länder som drabbats av natur- och miljökatastrofer. EU spelade också en viktig roll i den internationella hjälpinsatsen efter jordbävningen på Haiti Englishfrançais.

Broschyren Europa och du

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar