Navigačný riadok

EÚ a vy v roku 2010 - 23/12/2010

Papierová skladačka vo farbách európskej vlajky © Mélanie Heddrich/Patrick Bombaert

Krátko pred koncom roka vydáva EÚ brožúru "Európa a vy", v ktorej rekapituluje niektoré zo svojich iniciatív v roku 2010.

Finančné ťažkosti, ktoré postihli Grécko a nedávno aj Írsko, otriasli eurozónou a európskym hospodárstvom. Reakciou EÚ bolo odsúhlasenie rýchlej finančnej pomoci pre tieto krajiny, čím sa jej podarilo zachovať kredibilitu jednotnej meny a obnoviť dôveru finančných trhov. EÚ okrem iného vytvorila inovatívny mechanizmus English na zabezpečenie finančnej stability, ktorý má k dispozícii takmer 500 miliárd EUR, a zriadila inštitúcie, ktoré vykonávajú dohľad DeutschEnglishfrançais nad finančnými trhmi.

V snahe čeliť kríze EÚ podnikala kroky aj v oblasti podpory zamestnanosti: uvoľnila 100 miliónov EUR na financovanie mikroúverov (úvery do 25 000 EUR), ktoré sú určené pre nezamestnané osoby, ktoré by chceli začať podnikať.

Cestujúci, ktorí na jar uviazli na letiskách kvôli mraku sopečného popola, získali vďaka európskym právnym predpisom o ochrane cestujúcich v leteckej doprave náhradu cestovného a pomoc. Od tohto roku sa rovnaké práva uplatňujú aj na cestujúcich železničnej a lodnej dopravy. Pasažieri tak majú napríklad v prípade meškania vlaku nárok na náhradu až do výšky 50 % ceny cestovného lístka.

Nové právne predpisy v oblasti základných práv umožňujú občanom EÚ, ktorí sú účastníkmi súdneho konania v inom členskom štáte EÚ, využiť zadarmo prekladateľské a tlmočnícke služby.

EÚ nezabudla ani na spotrebiteľov. Dôkazom jej krokov na zjednodušenie každodenného života Európanov sú napríklad opatrenia týkajúce sa recyklácie elektrických a elektronických zariadení či práca na vývoji spoločného modelu nabíjačky pre mobilné telefóny.

V oblasti zahraničnej politiky EÚ potvrdila v roku 2010 svoje celosvetové prvenstvo v poskytovaní pomoci mnohým krajinám, ktoré postihli prírodné alebo ekologické katastrofy. Inak tomu nebolo ani v prípade zemetrasenia na Haiti Englishfrançais, kde Únia zohrala hlavnú úlohu pri poskytovaní medzinárodnej pomoci.

Brožúra "Európa a vy v roku 2010"

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy