Navigatsioonitee

EL ja Sina aastal 2010 - 23/12/2010

Euroopa lipu värvides pabervoldik © Mélanie Heddrich/Patrick Bombaert

Aasta lõpus kokkuvõtteid tehes, keskendutakse brošüüris "Euroopa ja Sina" mõningatele ELi algatustele 2010. aastal.

Kreeka ning hiljuti Iirimaa poolt kogetud raskused kõigutasid euroala ning Euroopa majandust. EL otsutas anda nendele riikidele kiiret rahalist abi, mis võimaldas säilitada ühisraha usaldatavuse ning taastada usaldusväärsuse turgude vastu. Samuti võttis Euroopa Liit kasutusele ligi 500 miljardi euro suuruse eelarvega uuendusliku mehhanismi English, et kindlustada finantsturgude stabiilsus ning asutas finantsturgude järelevalveasutused DeutschEnglishfrançais.

Kriisile reageerimiseks tegeles EL samuti tööhõive küsimusega. Euroopa Liit koondas 100 miljonit eurot mikrokrediitide (alla 25 000 euro suurused laenud) rahastamiseks, mis on suunatud töötutele, kes soovivad alustada ettevõtlusega.

Kevadel said vulkaanilise tuhapilve tõttu lennujaamadesse ootele jäänud reisijad hüvitist ja abi tänu Euroopa õigusaktidele, mis käsitlevad lennureisijate õiguste kaitset. Alates käesolevast aastast saavad samad õigused ka rongi- ning laevareisijad. Nii hüvitatakse rongipilet rongi väljumise hilinemise korral kuni 50% ulatuses.

Põhiõiguste valdkonnas võimaldavad Euroopa uued õigusaktid kodanikel, kes osalevad mõne teise Euroopa Liidu riigi kohtumenetluses, saada tasuta kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid.

Ka ei ole EL unustanud tarbijaid. Elektriseadmete ümbertöötlemiseks või mobiiltelefonide ühtse laadija väljatöötamiseks võetud meetmed annavad tunnistust Euroopa Liidu tegevusest eurooplaste igapäevaelu paremaks muutmisel.

Euroopa Liidu välispoliitika osas on EL 2010. aastal taaskord kinnitanud oma rolli maailma suurima abiandjana, eraldades vahendeid paljudele loodus- või keskkonnakatastroofide tõttu kannatada saanud riikidele. Samuti oli ELil keskne roll Haitile Englishfrançais rahvusvahelise abi andmisel pärast saarel toimunud maavärinat.

Brošüür "EL ja Sina aastal 2010"

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad