Navigatsioonitee

Tagasi kooli! - 19/08/2010

Tühi klassiruum tahvliga © EL

Euroopa ametnikud on tagasi koolis selleks, et tutvustada noortele Euroopa Liidu tegevust.

Projekti "Tagasi kooli" raames saadetakse ELi ametnikud päevaks tagasi kooli - võimaluse korral sellesse kooli, kus nad kunagi ise õppisid.

Kõnealuse algatuse käivitas 2007. aastal Saksamaa, et tähistada eesistujariigiks saamist ning seda toetas ka komisjon. Järgmised Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigid on asjaomast traditsiooni jätkanud. Käesoleval aastal osalevad selles projektis 11 riiki, kes võtavad ametnikke vastu nendes koolides, kus viimased on kunagi õppinud. Ka teised ELi koolid võivad selles projektis osaleda ning ELi ametnikke võõrustada.

Mis tahes astme ametnikud saavad selles algatuses ühe päeva jooksul ELi esindajatena osaleda. Kevadel külastas humanitaarabi volinik Kristalina Georgieva Elenas (Bulgaaria) asuvat keskkooli. Ta kohtus õpilastega vanuses 13-17, kes esitasid suurel hulgal küsimusi, eelkõige tema nägemuse kohta Euroopast. Volinik kuulas ära õpilaste seisukohad ning küsis neilt, mida tähendab nende jaoks olla eurooplane.

Belgia, kes sai Euroopa Liidu eesistujariigiks käesoleva aasta 1. juulil, saadab Euroopa Komisjoni belglastest ametnikud tagasi nende endistesse koolidesse 28. oktoobril.

Projekt "Tagasi kooli" võimaldab anda Euroopale näo ning toob ELi institutsioonid noortele lähemale. See annab õpilastele võimaluse küsida küsimusi ELi kohta ning õppida midagi nende inimeste kogemusest, kes aitavad kaasa Euroopa integratsiooniprotsessi tegelikkuseks muutmisele. See aitab neil paremini mõista, kuidas EL toimib, saada teavet ELi poliitikavaldkondade ning samuti haridusprogrammide kohta, milles nad ka ise saavad osaleda, näiteks programmid nagu Leonardo Da Vinci DeutschEnglishfrançais ja Erasmus DeutschEnglishFrançais.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad