Navigačný riadok

Komisia bude riešiť otázky, ktoré zaujímajú Európanov - 31/03/2010

Knihy s podpismi Lisabonskej zmluvy © EU

Európania čoskoro získajú nástroj, vďaka ktorému budú môcť EÚ vyzvať, aby priamo reagovala na ich požiadavky. Ale ako bude táto nová forma účasti na rozhodovaní fungovať v praxi?

Európska iniciatíva občanov DeutschEnglishfrançais , ktorú zaviedla Lisabonská zmluva, posilňuje demokratický charakter EÚ, tým že dáva verejnosti silnejší hlas pri rozhodovaní o politikách Únie.

Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti v decembri minulého roku. Komisia, ktorá pripravuje legislatívne návrhy, má odteraz formálnu povinnosť zvážiť návrhy občanov, ak sú splnené isté podmienky.

Nový komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič sa vyjadril, že „občianska iniciatíva by mala podporiť živú diskusiu o tom, čo sa deje v Bruseli“.

Podľa zmluvy môže Komisia zvážiť iniciatívu vtedy, ak ju podporí najmenej 1 milión občanov, ktorí pochádzajú z minimálne jednej tretiny členských štátov EÚ (v súčasnosti 9 štátov).

Komisia v tejto súvislosti pripravila súbor pravidiel na predkladanie petícií zo strany občanov. Medzi inými musí byť počet signatárov z každej krajiny priamo úmerný veľkosti krajiny, t. j. 4 500 v prípade štyroch najmenších krajín a až 72 000 v prípade Nemecka.

Keď sa vyzbiera minimálne 300 000 podpisov od občanov v najmenej troch rôznych krajinách, Komisia petíciu oficiálne zaregistruje a rozhodne, či iniciatíva spadá do oblasti jej pôsobnosti. Organizátori petície budú mať potom ďalší rok na zozbieranie zvyšných podpisov.

Ak iniciatíva spĺňa stanovené kritériá, Komisia má štyri mesiace na posúdenie záležitosti. Potom sa môže rozhodnúť, či navrhne nový právny predpis, prípad podrobnejšie preskúma alebo či prijme iné opatrenia. Svoje rozhodnutie však musí vysvetliť verejne.

Aby sa zabránilo podvodom, signatári musia uviesť miesto svojho trvalého bydliska, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a osobné identifikačné číslo, t. j. číslo občianskeho preukazu, pasu alebo číslo sociálneho poistenia. Organizátori petície budú musieť takisto zverejniť, kto ju financuje.

Navrhované pravidlá musí najskôr schváliť Parlament a Rada. Až potom môžu občania predložiť prvé iniciatívy. Podľa optimistických vyhliadok by to mohlo byť už v roku 2011.

Európska iniciatíva občanov English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy