Kruimelpad

Nieuwe oefening in democratie - 31/03/2010

Het Verdrag van Lissabon ©EU

Binnenkort kunnen Europeanen de EU aan het werk zetten als ze vinden dat het beleid op een bepaald terrein anders moet. Maar hoe moet zo'n burgerinitiatief in de praktijk worden georganiseerd?

Het burgerinitiatief DeutschEnglishfrançais is geïntroduceerd door het Verdrag van Lissabon. Het geeft de burger meer invloed op het beleid en versterkt zo de democratie in de EU.

Nu het verdrag in december in werking is getreden, moet de Commissie onder bepaalde voorwaarden initiatiefvoorstellen van burgers in behandeling nemen.

"Het burgerinitiatief moet een levendig debat losmaken over wat we in Brussel doen," aldus Maroš Šefčovič, de nieuwe EU-commisaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie.

Het verdrag bepaalt dat zo'n initiatief door ten minste één miljoen burgers uit minimaal één derde (nu dus negen) van de EU-landen moet worden gesteund.

De Commissie heeft nu de regels voor het indienen van een petitie uitgewerkt. Zij stelt voor het minimumaantal handtekeningen uit elk land evenredig te maken met de omvang ervan: van 4.500 voor de kleinste landen tot 72.000 voor het grootste land, Duitsland.

Zodra er meer dan 300 000 handtekeningen van burgers uit minstens drie landen binnen zijn, registreert de Commisssie de petitie en gaat zij na of zij wel bevoegd is. Daarna krijgen de organisatoren nog een jaar om de ontbrekende handtekeningen te verzamelen.

Zodra dat gebeurd is, krijgt de Commissie vier maanden om over de petitie en eventuele wetgeving te beslissen of om opdracht te geven voor een studie of een andere actie te ondernemen. Zij moet haar besluit publiekelijk toelichten.

Om fraude te voorkomen moeten de ondertekenaars hun adres, geboortedatum, nationaliteit en identificatienummer (identiteitskaart-, paspoort- of burgerservicenummer) opgeven. De organisatoren moeten ook bekendmaken wie de petitie financiert.

Zodra het Parlement en de Raad met de voorstellen instemmen, kunnen petities worden ingediend, misschien al in 2011.

Europees burgerinitiatief English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links