Navigācijas ceļš

Jauna demokrātijas izpausme - 31/03/2010

Paraksti Lisabonas līgumā © ES

Pavisam drīz Eiropas iedzīvotājiem pavērsies jauna iespēja panākt, lai ES risinātu viņus interesējošus jautājumus. Jūs vaicājat, kā šī "pilsoņu iniciatīva" izpaudīsies praksē?

Ar Lisabonas līgumu ir ieviesta Eiropas pilsoņu iniciatīva DeutschEnglishfrançais , lai Eiropas Savienībā vairotu demokrātiju, ļaujot iedzīvotājiem tieši ietekmēt ES politiku.

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā decembrī Komisijai, kura sagatavo tiesību aktu projektus, nu ir oficiāls pienākums izskatīt iedzīvotāju priekšlikumus, ja ir izpildīti noteikti priekšnoteikumi.

Pēc jaunā iestāžu attiecību un administratīvo jautājumu komisāra Maroša Šefčoviča vārdiem, pilsoņu iniciatīvai "jāsekmē dzīva diskusija par mūsu darbu Briselē".

Līgumā ir noteikts, ka Komisija var izskatīt tikai tādu iniciatīvu, kuru atbalsta vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz vienas trešdaļas ES dalībvalstu (šobrīd — no deviņām).

Tagad Komisija ir izstrādājusi virkni noteikumu, kas Eiropas iedzīvotājiem jāievēro, iesniedzot šādas petīcijas. Katrā valstī savākto parakstu skaitam jāatbilst attiecīgās valsts lielumam — 4500 paraksti četrām mazākajām valstīm, bet Vācijai, kas ir vislielākā dalībvalsts, vajadzīgi 72 000 paraksti.

Kad būs savākti vismaz 300 000 paraksti no mazākais trīs valstu iedzīvotājiem, petīciju reģistrēs Komisijā un tiks pieņemts lēmums par to, vai attiecīgā iniciatīva ietilpst Komisijas pilnvaru jomā. No tā brīža organizētājiem būs gads laika, lai savāktu trūkstošos parakstus.

Ja šie kritēriji būs izpildīti, Komisijai būs četru mēnešu laikā jāizskata jautājums un jāizšķiras par to, vai ķerties pie likumdošanas, sākt pētījumu vai arī atturēties no turpmākas rīcības. Savs lēmums tai būs publiski jāpaskaidro.

Lai novērstu krāpšanos, parakstītājiem būs jānorāda savas dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums, pilsonība un personiskais identifikācijas numurs — personas apliecības, pases vai sociālās apdrošināšanas numurs. Organizētājiem arī būs jāizpauž, kas petīciju finansē.

Vispirms šie ierosinātie noteikumi būs jāapstiprina Eiropas Parlamentā un ES Padomē, tad, iespējams, jau 2011. gadā varēs iesniegt pirmās petīcijas.

Eiropas pilsoņu iniciatīva English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites