Navigointipolku

Kansalaisaloite edistää demokratiaa - 31/03/2010

Lissabonin sopimuksen allekirjoituksia © EU

EU-kansalaiset saavat lähivuosina äänensä entistä paremmin kuuluville, kun eurooppalainen kansalaisaloite antaa heille mahdollisuuden ehdottaa uutta lainsäädäntöä EU-komissiolle. Ensin EU:n on kuitenkin hyväksyttävä kansalaisaloitetta koskevat säännöt.

Eurooppalainen kansalaisaloite DeutschEnglishfrançais on yksi Lissabonin sopimuksen myötä käyttöön tulevista uudistuksista EU:ssa. Sen tarkoituksena on lisätä demokratian toteutumista unionissa antamalla EU-kansalaisille suora mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Komissiolla on EU:ssa oikeus tehdä lainsäädäntöehdotuksia. Lissabonin sopimuksen mukaan komission on vastedes otettava kansalaisten tekemät aloitteet tutkittavaksi, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaavan komissaarin Maroš Šefčovičin mukaan kansalaisaloite todennäköisesti "herättää vilkasta keskustelua siitä, mitä Brysselissä oikein tehdään."

Lissabonin sopimuksen mukaan komissio voi ottaa aloitteen tutkittavaksi, jos sillä on vähintään miljoona allekirjoittajaa, jotka tulevat vähintään yhdestä kolmasosasta EU:n jäsenmaita.

Komissio on nyt laatinut säännöt, joissa määritellään, miten eurooppalaiset voivat käyttää uutta aloiteoikeuttaan. Ehdotuksen mukaan kustakin EU-maasta vaaditun allekirjoitusten määrän on oltava suhteessa maan kokoon ja sen europarlamenttiedustajien määrään (joka kerrottaisiin 750:llä). Näin pienimmistä EU-maista olisi saatava vähintään 4 500 allekirjoitusta ja suurimmasta eli Saksasta 72 000.

Kansalaisaloitteen järjestäjän on pyydettävä komissiota tarkistamaan aloitteen hyväksyttävyys sen jälkeen, kun kolmesta jäsenmaasta on saatu kerättyä yhteensä 300 000 allekirjoitusta. Sen jälkeen komissio päättää, kuuluuko aloite sen toimivaltaan. Aloitteen järjestäjillä olisi vuosi aikaa kerätä tarvittava määrä allekirjoituksia.

Jos aloite todetaan hyväksyttäväksi, komissiolla on neljä kuukautta aikaa tarkastella itse aloitetta. Sen on tällöin ratkaistava, tekeekö se lainsäädäntöehdotuksen, käynnistetäänkö asiasta tutkimus vai päättääkö se olla ryhtymättä mihinkään jatkotoimiin. Komission on perusteltava päätöksensä julkisesti.

Väärinkäytön ja petosten välttämiseksi tuenilmauksissa on ilmoitettava mm. allekirjoittajan kotiosoite, syntymäaika, kansalaisuus sekä passiin tai henkilökorttiin merkitty henkilötunnus. Kansalaisaloitteen järjestäjän on myös ilmoitettava aloitteen rahoittajat.

Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotetut säännöt ennen tämän vuoden loppua, ensimmäiset aloitteet voitaisiin esittää jo vuonna 2011.

Eurooppalainen kansalaisaloite English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä