Sti

Demokrati – sådan kan det også gøres - 31/03/2010

Lissabontraktaten med underskrifter ©EU

Snart kan du fortælle EU, hvad du synes, der skal ske. Men hvordan skal det nye borgerinitiativ fungere i praksis?

Det europæiske borgerinitiativ DeutschEnglishfrançais , som blev søsat med Lissabontraktaten, skal gøre EU mere demokratisk ved at give borgerne mere direkte indflydelse på politikken.

Efter traktaten trådte i kraft i december, er det nu Kommissionens pligt at tage stilling til forslag fra borgerne – når visse betingelser er opfyldt.

Borgerinitiativet skal "skabe en livlig debat om, hvad vi foretager os i Bruxelles", udtaler EU's nye kommissær for administration og interinstitutionelle forbindelser, Maroš Šefčovič.

Ifølge traktaten skal Kommissionen tage stilling til initiativer, der får opbakning fra mindst én million borgere i mindst en tredjedel af EU-landene – i øjeblikket ni.

Kommissionen har nu fremlagt et forslag til regler for, hvad borgerne skal gøre, hvis de vil have taget noget op. Blandt andet foreslår den, at antallet af underskrifter fra hvert land skal stå i forhold til dets størrelse. De fire mindste lande kan f.eks. nøjes med at aflevere 4 500 underskrifter, mens det største medlemsland, Tyskland, skal stille med 72 000.

Når der er indsamlet 300 000 underskrifter fra mindst tre lande, bliver underskriftindsamlingen registreret i Kommissionen, som skal afgøre, om initiativet falder ind under dens ansvarsområde. Derefter har initiativtagerne ét år til at skaffe de manglende underskrifter.

Hvis initiativet opfylder betingelserne, har Kommissionen fire måneder til at undersøge sagen og beslutte, om den vil indføre lovgivning, starte en undersøgelse eller lade være at gå videre med sagen. Den skal begrunde sin beslutning offentligt.

Det hele skal gå rigtigt til, og derfor skal underskriverne anføre adresse, fødselsdato og cpr-nummer. Initiativtagerne skal også fortælle, hvem der betaler for underskriftindsamlingen.

Først skal Parlamentet og Rådet godkende de foreslåede regler, og derefter kan de første initiativer lægges på bordet. Det kan allerede ske i 2011.

Det europæiske borgerinitiativ English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links