Cesta

Další rozměr demokracie v EU - 31/03/2010

Podepsaná Lisabonská smlouva © EU

Evropané budou mít již brzy možnost využít nový způsob, jak přimět Evropskou komisi, aby začala konat v záležitostech, které se jich bezprostředně týkají. Jak však bude tato tzv. občanská iniciativa fungovat v praxi?

Evropská občanská iniciativa DeutschEnglishfrançais, jež byla zavedena Lisabonskou smlouvou, má za cíl dále zvýšit podíl demokracie v Unii tím, že občané dostanou možnost se k unijním politikám vyjadřovat příměji.

Po vstupu uvedené smlouvy v platnost (v prosinci 2009) má nyní Komise, jež odpovídá za předkládání legislativních návrhů, formální povinnost vzít v úvahu návrhy občanů za předpokladu, že byly splněny určité podmínky.

„Občanská iniciativa by měla podněcovat živou diskusi o tom, co zde v Bruselu děláme,“ uvedl Maroš Šefčovič, nový komisař pro interinstitucionální vztahy a administrativu.

Lisabonská smlouva stanoví, že pokud se má Komise danou iniciativou zabývat, musí ji podepsat alespoň jeden milion občanů z minimálně jedné třetiny členských zemí Unie, což je v současné době 9 zemí.

Komise nyní vytvořila soubor pravidel, jimiž se mají evropští občané při předkládání petic řídit. V návrhu se uvádí, že počet podpisů z každé země musí být úměrný její velikosti – tzn. od 4 500 u čtyř nejmenších zemí až po 72 000 v případě Německa.

Jakmile se shromáždí minimálně 300 000 podpisů od občanů z alespoň tří zemí, bude nutné petici u Komise zaregistrovat. Poté se rozhodne, zda iniciativa spadá do její působnosti. Od této chvíle by měli organizátoři dané iniciativy jeden rok na to, aby shromáždili zbývající podpisy.

Pokud iniciativa splní stanovená kritéria, Komise ji do čtyř měsíců přezkoumá a rozhodne, zda na jejím základě podá legislativní návrh, provede další analýzu anebo nebude v dané věci jednat. Své rozhodnutí však bude muset v každém případě veřejně zdůvodnit.

Aby se předešlo podvodům, budou muset občané, kteří iniciativu podepíší, poskytnout následující údaje: své bydliště, datum narození, státní příslušnost a číslo občanského průkazu, cestovního pasu či sociálního pojištění. Organizátoři iniciativy budou navíc povinni zveřejnit, kdo danou petici finančně podporuje.

Pokud navrhovaná pravidla schválí Rada a Evropský parlament, mohou občané začít podávat první iniciativy. Dojít by k tomu mohlo již v roce 2011.

Evropská občanská iniciativa English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy