Навигационна пътека

Ново упражнение по демокрация - 31/03/2010

Подписани екземпляри от Лисабонския договор © EС

Европейските граждани скоро ще разполагат с нов начин да накарат ЕС да действа по въпроси от значение за тях. Но как ще работи „гражданската инициатива“ на практика?

Европейската гражданска инициатива DeutschEnglishfrançais бе въведена с Договора от Лисабон и нейната цел е ЕС да стане по-демократичен, като на гражданите се дава възможност за по-пряко участие в изготвянето на политиките на Съюза.

След като Договорът влезе в сила през декември миналата година, Европейската комисия, която изготвя законодателните проекти, вече е официално задължена - когато са изпълнени определени условия - да разглежда предложения на граждани.

Гражданската инициатива „би трябвало да предизвика оживен дебат за това какво правим в Брюксел“, каза Марош Шефчович, новият комисар по междуинституционални отношения и администрация.

Съгласно Договора дадена инициатива, за да бъде взета предвид от Комисията, трябва да е подкрепена от поне един милион граждани от минимум една трета от страните от ЕС (в момента девет страни).

За реализирането на тази концепция на практика Комисията състави набор от правила за изпращането на петиции от страна на европейците. Тя предлага броят на подписите от всяка страна да бъде пропорционален на броя на населението ѝ - 4500 подписа за четирите най-малки страни и 72 000 подписа за най-голямата - Германия.

След като бъдат събрани 300 000 подписа от граждани от най-малко три страни, петицията ще се регистрира в Европейската комисия и ще се взема решение дали инициативата попада в обхвата на правомощията на Комисията. След това организаторите на петицията ще разполагат с една година за събиране на останалите подписи.

Ако инициативата отговаря на критериите, Комисията ще има четири месеца да проучи въпроса и да реши дали да изготви законодателно предложение, да започне проучване или да не предприема последващи действия. Тя ще трябва публично да обясни решението си.

За да се избегнат измамите, хората, които се подписват, ще трябва да посочват домашен адрес, дата на раждане, националност и личен идентификационен номер - номер на лична карта, паспорт или социална осигуровка. Организаторите също така ще трябва да оповестяват кой финансира петицията.

Предложените правила трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от Съвета, след което могат да започнат първите инициативи - вероятно не по-рано от 2011 г.

Европейска гражданска инициатива English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки