Cosán nascleanúna

Ag obair don AE - 11/03/2010

Athchóiríonn an AE próiseas roghnúcháin na státseirbhíseach, ag díriú ar fhios gnó seachas ar eolas foirmeálta.

Tá súil ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) go gcuirfidh na modhanna nua luas leis an bpróiseas is go meallfar daoine le breis scileanna is taithí.

Gach bliain cuireann na deicheanna de mhílte duine isteach ar phoist i státseirbhís na hEorpa. Ina measc bíonn ateangairí, aistritheoirí, dlíodóirí, rúnaithe agus riarthóirí.

Roimhe seo thógadh an próiseas dhá bhliain, ag tosú le scata tástálacha. Mhímhisníodh sé sin iarrthóirí, is chuireadh sé institiúidí an AE faoi mhíbhuntáiste mar fhostóirí.

"I margadh post atá ag éirí níos iomaíche, ní mór do na hinstitiúidí Eorpacha raon éagsúil iarrthóirí ard-cháilíochta a mhealladh," arsa Maros Sefcovic, Coimisinéir nua an chaidrimh idir-institiúidigh agus an riaracháin.

"Is tábhachtach freisin go gcoinneoimis na daoine sin, rud nach féidir a dhéanamh mura mbíonn deis ar phost tarraingteach a fháil gan mórán moille."

Ní mhairfidh an nós imeachta nua ach 5-9 mí, óir tionólfar comórtais do phoist choitianta amhail riarthóirí, cúntóirí is teangeolaithe go bliantúil - níos minice ná mar a bhíodh. Agus ní bheidh ar iarrthóirí meall mór fíricí is figiúirí ginearálta faoi stair an AE a chur de ghlanmheabhair - ní ag an tús, ar aon nós.

Dhá chéim atá sa nós imeachta nua. Ar dtús, tástálfar iarrthóirí ar a scileanna gairmiúla is smaoinimh in dtír dhúchais. Tabharfar cuireadh chun na Bruiséile dóibh siúd a n-éireoidh leo sa réamhroghnúchán. Ní go dtí sin a thástálfar a gcuid eolais faoin AE. Le linn na dara céime iarrfar orthu cleachtaí a bhaineann leis an bpost a chur i gcrích, rud a léiroidh a gcumas i réimsí mar réiteach fadhbanna, obair foirne agus cumarsáid.

Tabharfadh aiseolas níos mionsonraithe do na hiarrthóirí faoin tslí ar éirigh leo, agus má chinntear gur éirigh leo, is dócha go mbeidh cuireadh chun agallaimh chucu. Iadsan a n-éireoidh leo sa luacháil ach nach bhfostófar láithreach, cuirfear ar liosta cúltaca iad a bheidh bailí go ceann bliana.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links