Navigatsioonitee

Töötamine ELi heaks - 11/03/2010

EL muudab ametnike valikumenetlust. Faktiteadmiste asemel hakatakse tähelepanu pöörama erialastele oskustele.

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) loodab, et uued valikumeetodid kiirendavad protsessi ning meelitavad ligi inimesi, kellel on rohkem oskusi ja suuremad kogemused.

Igal aastal esitavad tuhanded inimesed avalduse töökohtadele Euroopa avalikus teenistuses. Nende hulgas on tõlke, tõlkijaid, juriste, sekretäre ja administraatoreid.

Varem võis mitmete testidega algav protsess kesta kuni kaks aastat. See heidutas kandidaate ning pani ELi institutsioonid võimalike tööandjatena kehvemasse olukorda.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste voliniku Maroš Šefčoviči sõnul peavad Euroopa Liidu institutsioonid järjest tiheneva konkurentsiga tööturul suutma olla atraktiivsed eri valdkondade tippspetsialistidele.

„Parimate konkursi läbinud kandidaatide huvi institutsioonide vastu tuleb säilitada, see on aga võimalik ainult juhul, kui neile pakutakse tarbetute viivitusteta sobiv töökoht.”

Uus konkursitsükkel kestab vaid 5–9 kuud, osaliselt sellepärast, et konkursse tavalistele töökohtadele (administraatorid, assistendid ja lingvistid) korraldatakse igal aastal – s.t varasemast sagedamini. Kandidaadid ei pea vähemalt mitte esimeses etapis enam pähe õppima palju üldisi fakte ja arvandmeid ELi ajaloo kohta.

Uus menetlus koosneb kahest etapist. Kõigepealt kontrollitakse kandidaatide kodumaal nende erialaseid oskusi ja mõtlemisvõimet. Need, kes pääsevad sellisest eelvalikust edasi, kutsutakse Brüsselisse. Alles seal kontrollitakse nende teadmisi ELi kohta. Teise etapi käigus palutakse neil täita ka vastava tööga seotud ülesandeid, mis näitavad nende oskusi sellistes valdkondades, nagu probleemide lahendamine, rühmatöö ja suhtlemine.

Kandidaadid saavad oma tulemuste kohta üksikasjalikumat teavet ning kui nad on edukad, kutsutakse nad suure tõenäosusega intervjuule. Need, kes konkursi edukalt läbivad, kuid keda kohe ei värvata, kantakse reservnimekirja, mis kehtib ühe aasta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad