Διαδρομή πλοήγησης

Θέλετε να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ; - 11/03/2010

Αλλάζει η διαδικασία επιλογής προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων και δίνεται έμφαση στις ουσιαστικές γνώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) πιστεύει ότι με τη νέα μέθοδο θα επιταχυνθεί η διαδικασία και θα επιλέγονται άτομα με ουσιαστικά προσόντα και πείρα.

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άτομα υποβάλλουν αίτηση για να εργαστούν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διερμηνείς, μεταφραστές, νομικοί, γραμματείς ή διοικητικοί υπάλληλοι.

Μέχρι τώρα, η διαδικασία επιλογής περιελάμβανε πολυάριθμες δοκιμασίες και μπορούσε να διαρκέσει ως και δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό αποθάρρυνε τους υποψηφίους και έθετε σε μειονεκτική θέση τα όργανα της ΕΕ σαν πιθανούς εργοδότες.

«Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας, τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να μπορούν να προσελκύσουν ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων υψηλής ποιότητας,» δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς, ο νέος επίτροπος Διοργανικών Σχέσεων και Διοίκησης.

«Είναι επίσης σημαντικό να διατηρούμε το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων, κάτι που θα καταφέρουμε μόνο αν προσφέρουμε προοπτική για μια ελκυστική θέση απασχόλησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.»

Η νέα διαδικασία επιλογής θα διαρκεί μόνο 5-9 μήνες και οι διαγωνισμοί για θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, βοηθών και διοικητικών υπαλλήλων γλωσσικού κλάδου θα διεξάγονται κάθε χρόνο, δηλαδή συχνότερα από πριν. Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει πλέον να αποστηθίζουν πληθώρα γεγονότων και στοιχείων για την ιστορία της ΕΕ, τουλάχιστον όχι από την αρχή της διαδικασίας επιλογής.

Η νέα διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια. Πρώτα οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν σε δοκιμασία αξιολόγησης των επαγγελματικών γνώσεων και της ικανότητας συλλογισμού, στη χώρα τους. Όσοι επιτυγχάνουν, θα προσκαλούνται στις Βρυξέλλες όπου θα εξετάζονται στις γνώσεις τους σχετικά με την ΕΕ. Κατά το δεύτερο αυτό στάδιο, θα συμμετέχουν σε δοκιμασίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση και θα καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται λεπτομερέστερα για τις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες, και εφόσον κρίνονται ικανοί θα καλούνται πιθανότατα σε συνέντευξη. Οι επιτυχόντες που δεν προσλαμβάνονται αμέσως θα περιλαμβάνονται σε εφεδρικό κατάλογο ο οποίος θα ισχύει για ένα έτος.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι