Sökväg

Tufft program för ”Barroso II”-kommissionen - 15/02/2010

Gruppfoto av den nya kommissionen © EU

När José Manuel Barrosos första kommission tillträdde, gick det bra för ekonomin och arbetslösheten minskade. Fem år senare befinner sig EU i den värsta lågkonjunkturen på flera decennier och den nya kommissionen står inför helt nya utmaningar under sin mandatperiod 2010–2014.

När EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso redogjorde för sina prioriteringar i höstas förklarade han att han först och främst ville få EU:s ekonomi på fötter igen och skapa nya jobb åt de miljoner människor som blivit arbetslösa till följd av krisen. Han ville också jobba för fortsatta finansiella reformer för att undvika en ny kris.

När det gäller långfristiga mål går EU:s tioårsplan för tillväxt, Lissabonstrategin, ut i år. Arbetet med efterföljaren är i full gång. José Manuel Barroso har redan lagt fram ett arbetsdokument med målsättningar. Det formella förslaget presenteras i mars.

Nyligen fick EU:s ledare en förhandstitt på strategin för ”EU 2020”. Grundidén är att man ska satsa på mindre koldioxidintensiva industrier, investera i forskning och utveckling, storsatsa på den digitala ekonomin och modernisera utbildningen.

José Manuel Barroso uppmanar EU-länderna att samordna sin ekonomiska politik bättre, så att strategin kan stärka den inre marknaden och bidra till att man åter får grepp om statsfinanserna. Tjugo EU-länder har nu ett budgetunderskott som ligger över EU:s treprocentsgräns.

Den nya EU-kommissionen är den första som tillträder sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Tanken med det nya fördraget är att strama upp EU:s beslutsförfaranden och stärka unionens profil i utrikespolitiken. Kommissionen är den institution som ansvarar för att EU-fördragen följs och måste därför se till att reformerna verkligen genomförs – en uppgift som inte blir så lätt med tanke på att nästan alla EU-institutionerna berörs av förändringarna.

Det gäller även kommissionen. Bland de nya kommissionärerna finns nu en hög representant för utrikes frågor, en ny post som skapats genom fördraget Catherine Ashton blir den första som får detta ansvarsområde. Hon är dessutom kommissionens vice ordförande.

Den globala uppvärmningen, en viktig fråga redan under José Manuel Barrosos första mandatperiod, fortsätter att vara topprioriterad, vilket bland annat framgår av att det införs ett nytt ansvarsområde för klimatåtgärder. EU vill få igång de internationella klimatsamtalen igen, så att man kan avsluta det som lämnades öppet på klimatkonferensen i Köpenhamn.

Dessutom har det inrättats andra nya poster med ansvar för inrikes och humanitära frågor. Flera andra kommissionärsposter har omstrukturerats.

”Barroso II”-kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje EU-land. Fjorton av dem, däribland José Manuel Barroso själv, tjänstgjorde redan i den förra kommissionen. Mandatperioden är fem år.

EU 2020 – en strategi för hållbar tillväxt DeutschEnglishfrançais

Politiska riktlinjer för den nya kommissionen DeutschEnglishfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar