Kruimelpad

Gevulde agenda voor Barroso II - 15/02/2010

Groepsfoto van de nieuwe Commissie © EU

Bij het eerste aantreden van commissievoorzitter Barroso was de economie nog gezond en ging de werkloosheid achteruit. Nu vijf jaar later, in de nasleep van de grootste recessie in tientallen jaren, staan de Europese Commissie voor de periode 2010-2014 totaal nieuwe uitdagingen te wachten.

Toen Barroso vorig najaar zijn prioriteiten toelichtte, legde hij de meeste nadruk op het herstel van de economie en het opnieuw aan het werk krijgen van degenen die door de recessie hun baan waren kwijtgeraakt. Ook bleef hij aandringen op financiële hervormingen om een nieuwe crisis te voorkomen.

Het 10-jarenplan van de EU voor groei, de Lissabonstrategie, loopt dit jaar af, en de Commissie werkt nu aan nieuwe langetermijndoelstellingen. Voorzitter Barroso heeft al een werknota gepubliceerd, vooruitlopend op een formeel voorstel in maart.

Vorige week gaf hij de EU-leiders een voorproefje van dat plan: "EU 2020". De strategie draait om het stimuleren van koolstofarme industrie, het investeren in onderzoek en ontwikkeling, het aanzwengelen van de digitale econome en de modernisering van onderwijs en opleiding.

De interne markt moet worden versterkt en de nationale overheidsschulden moeten weer onder controle worden gebracht, aldus Barroso. Hij drong ook aan op een betere coördinatie van het economisch beleid. Twintig landen hebben nu immers een begrotingstekort dat groter is dan het EU-maximum, 3% van het bbp.

Barroso II is de eerste Commissie onder het Verdrag van Lissabon dat de besluitvorming van de EU moet stroomlijnen en de EU een duidelijker stem op het internationale toneel moet geven. Als hoeder van de EU-verdragen moet de nieuwe Commissie garanderen dat alle hervormingen ook echt worden uitgevoerd. Dat is een hele opgave omdat dit voor bijna alle EU-instellingen gevolgen heeft.

Natuurlijk ook voor de Commissie zelf. Zo is er door het Verdrag een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken bijgekomen. Die functie bekleedt Catherine Ashton, die tevens vice-voorzitter van de Commissie is.

De klimaatverandering, een belangrijk agendapunt tijdens Barroso eerste ambtstermijn, is nog steeds een topprioriteit. Dat er nu een speciale commissaris voor klimaat is benoemd, bewijst dat. De EU wil dat de internationale klimaatbesprekingen die in Kopenhagen zijn begonnen, zo snel mogelijk worden hervat.

Niet alleen voor het klimaat is er een nieuwe commissarisportefeuille. Voor het eerst zijn er ook commissarisen voor binnenlandse zaken en voor humanitaire hulp. En verschillende andere portefeuilles zijn herschikt.

De commissarissen van Barroso II houden deze week hun eerste vergadering. Met Barroso meegerekend, telt het nieuwe team 27 leden, één uit elk EU-land. Veertien daarvan, waaronder de voorzitter, zetelden al in het vorige college. Hun ambtstermijn duurt vijf jaar.

EU 2020 - strategie voor duurzame groei DeutschEnglishfrançais

Beleidsoriëntaties voor de nieuwe Commissie DeutschEnglishfrançaisportuguês

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links