Navigointipolku

Barroso II valmis vastaamaan haasteisiin - 15/02/2010

Uusi komissio yhteiskuvassa © EU

Barroson ensimmäisen komission aloittaessa talous oli vakaalla pohjalla ja työttömyys vähenemässä. Vuosikymmenien pahimman taantuman jälkeen vuosille 2010–2014 valittua komissiota odottavat aivan uudenlaiset haasteet.

Hahmotellessaan tulevaisuudennäkymiä viime syksynä José Manuel Barroso sanoi, että uuden komission tärkeimpinä tehtävinä olisi myötävaikuttaa talouden elpymiseen ja auttaa miljoonia työnsä menettäneitä työllistymään uudestaan. Hän myös lupasi jatkaa pyrkimyksiä talouden uudistamiseksi, jotta uusi kriisi voitaisiin välttää.

Lissabonin strategiaksi kutsuttu EU:n kymmenen vuoden työllisyys- ja kasvusuunnitelma päättyy tänä vuonna, ja uutta suunnitelmaa ollaan kehittämässä. Komissio on jo julkaissut valmisteluasiakirjan, jossa määritellään uudet tavoitteet, ja virallinen ehdotus esitetään maaliskuussa.

Viime viikolla Barroso kertoi alustavasti EU-johtajille suunnitelmasta, jota kutsutaan nimellä Eurooppa 2020. Siinä edistetään vähähiilistä teollisuutta, panostetaan tutkimukseen, kehitykseen ja digitaalitalouteen sekä uudistetaan koulutusta.

Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa yhteismarkkinoita ja supistaa kansallisten talouksien alijäämiä. Tämän saavuttamiseksi Barroso haluaa talouspolitiikan laajempaa koordinointia. Tällä hetkellä 20 maata ylittää EU:n julkisen talouden alijäämälle asettaman kolmen prosentin rajan.

EU:n uusi komissio on ensimmäinen Lissabonin sopimuksen mukaisesti toimiva toimeenpanoelin. Sopimuksen tarkoituksena on virtaviivaistaa EU:n päätöksentekoa ja tehostaa sen roolia kansainvälisissä asioissa. Komissio valvoo EU:n perussopimusten noudattamista, joten sen on varmistettava, että uudistukset toteutetaan. Tehtävä ei ole helppo, sillä muutokset vaikuttavat lähes kaikkiin EU-toimielimiin.

Myös komissiossa tapahtuu muutoksia. Lissabonin sopimuksen myötä komission uuteen kokoonpanoon kuuluu ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Tätä virkaa hoitaa Catherine Ashton, joka toimii myös komission varapuheenjohtajana.

Ilmaston lämpeneminen oli Barroson ensimmäisen komission tärkeimpiä painopistealueita. Sen asema on toisessakin komissiossa keskeinen. Komissioon on luotu uusi vastuualue, ilmastotoimet. EU vaatii ilmastoa koskevien kansainvälisten keskustelujen jatkamista, jotta Kööpenhaminan ilmastokokouksen työtä voidaan jatkaa.

Ensimmäistä kertaa myös sisäasioille ja humanitaariselle avulle on omistettu omat vastuualueet. Lisäksi useiden muiden vastuualueiden sisältöä on tarkistettu.

Barroson toinen komissio kokoontuu ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Uudessa kokoonpanossa on 27 komissaaria, yksi kustakin EU-maasta. Puheenjohtajan lisäksi 13 heistä oli mukana myös Barroson ensimmäisessä komissiossa. Komission toimikausi on viisi vuotta.

EU 2020 – kestävän kasvun strategia DeutschEnglishfrançais

Poliittiset toimintalinjaukset seuraavaa komissiota varten DeutschEnglishfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä