Sti

Barroso II får noget at se til - 15/02/2010

Gruppebillede af den nye Kommission © EU

Da José Barrosos første Kommission tog over, kørte økonomien på skinner, og arbejdsløsheden faldt. Fem år efter er vi løbet ind i den alvorligste recession i årtier, og i 2010-2014 står EU-Kommissionen over for en hel ny række udfordringer.

I efteråret pegede formanden på økonomisk genopretning og nye job til de millioner af mennesker, der mistede deres arbejde under den seneste afmatning, som sine overordnede prioriteter. Han lovede også at fortsætte sine bestræbelser på at gennemføre finansielle reformer, så vi kan undgå en ny krise.

Hvad de langfristede mål angår, udløber EU's 10-årsplan for vækst - Lissabonstrategien - i år. En opfølgning er under udarbejdelse. Formanden har allerede udsendt et arbejdsdokument med målsætninger inden præsentationen af det formelle forslag i marts.

I sidste uge gave José Barroso EU's ledere en forsmag på planen, der bliver kaldt "Europa 2020." Strategien er centreret om at fremme lavkulstoføkonomii, investeringer i forskning og udvikling, udvikling af en digital økonomi og modernisering af uddannelsessystemet.

Den vil arbejde for en styrkelse af det indre marked og for at få EU-landenes budgetunderskud under kontrol igen, udtalte formanden og opfordrede til en bedre koordinering af den økonomiske politik. 20 lande har nu overskredet EU's budgetloft på 3 %.

Den nye Kommission er den første under Lissabontraktaten, som skal strømline beslutningstagningen i EU og give Europa en skarpere profil på den internationale scene. Som traktaternes vogter skal den nye EU-Kommission sørge for, at reformerne føres ud i livet - hvilket er noget af en opgave, da ændringerne berører næsten alle EU-institutionerne.

Det gælder også Kommissionen. Det nye team omfatter en post som en slags udenrigsminister, der blev indført med Lissabontraktaten. Catherine Ashton er udset til posten og er samtidig næstformand i Kommissionen.

Global opvarmning, der var et af de vigtigste emner under formandens første embedsperiode, er stadig en af topprioriteterne, hvilket fremgår af oprettelsen af den nye post som klimakommissær, som jo er overdraget til Connie Hedegaard. EU presser på for at gå genoptaget de internationale forhandlinger om at fortsætte det arbejde, der blev påbegyndt på klimakonferencen i København.

Klimaet er ikke den eneste nye portefølje. For første gang er der nu porteføljer, der udelukkedende dækker indenrigsanliggender og humanitære anliggender. Flere andre poster har fået nyt indhold.

Barroso II-teamet mødes for første gang i denne uge. Inklusive Barroso består det nye hold af 27 kommissærer, én fra hvert EU-land. Fjorten, heriblandt formanden selv, var også med i den tidligere Kommission. Embedsperioden er fem år.

EU 2020 - strategien for bæredygtig vækst DeutschEnglishfrançais

Politiske retningslinjer for den indstillede Kommission DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links