Navigatsioonitee

Uus komisjon on valmis tööle asuma - 09/02/2010

Euroopa Parlamendi istung ©EU

President Barroso uus meeskond sai parlamendi toetuse

Täna kiitsid Euroopa Parlamendi liikmed heaks Euroopa Komisjoni 26 volinikukandidaati, mis annab president Barroso uuele meeskonnale võimaluse nüüd tööle asuda. Hääletustulemus oli: 488 poolt, 137 vastu ja 72 erapooletut – seega ületati vajalik häältenamus kindlalt.

Hääletusega lõpeb protsess, mis algas septembris, kui president Barroso sai parlamendilt toetuse teiseks ametiajaks.

Uus komisjon pidi asuma ametisse 2009. aasta novembris, kuid nimetamine viibis Lissaboni lepingu hilinenud ratifitseerimise tõttu ning Bulgaaria volinikukandidaadi taandamise tõttu pärast jaanuarikuus toimunud kuulamisi. Rumiana Jelevat asendas maailmapanga asepresident Kristalina Georgieva, kes läbis kuulamise parlamendis eelmisel nädalal.

Koos president Barrosoga on komisjonis 27 liiget, s.t üks volinik igast ELi liikmesriigist. Neist neliteist (kaasa arvatud president) töötasid ka komisjoni eelmises koosseisus. Ametiaeg on viis aastat.

President Barroso teine meeskond asub tööle, kui ELi juhid on selle ametlikult kinnitanud.

Uue komisjoni poliitikasuunised DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad