Navigačný riadok

Nominovaných komisárov očakáva „pracovný pohovor“ - 11/01/2010

Šípka smerujúca k Európskemu parlamentu © EU

Od 11. do 19. januára budú kandidáti na posty komisárov odpovedať na otázky poslancov Európskeho parlamentu.

Podľa právnych predpisov EÚ majú nominovaných komisárov vypočuť členovia Európskeho parlamentu, ktorí sú volenými zástupcami občanov.

Skupina 26 kandidátov na posty komisárov (vrátane vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku) už predložila svoje životopisy a písomné odpovede na dotazník. Počas trojhodinového verejného vypočutia budú odpovedať na otázky parlamentných výborov, ktoré sa týkajú ich budúceho portfólia.

Poslanci EÚ ohodnotia vedomosti a spôsobilosti kandidátov, rovnako ako aj ich odhodlanosť pracovať v záujme EÚ, osobnú nezávislosť a politické priority. Parlament sa takisto vyjadrí k navrhovanému prerozdeleniu portfólií a politickému programu.

Európsky parlament súhlasil, aby José Manuel Barroso naďalej viedol Komisiu.

Počas plenárneho zhromaždenia 26. januára poslanci EP väčšinovým hlasovaním prijmú alebo odmietnu novú Komisiu. Hlavy členských štátov EÚ oficiálne vymenujú Komisiu následne po jej schválení Parlamentom. Počas ich päťročného funkčného obdobia sa budú komisári zodpovedať Parlamentu, ktorý má právo žiadať hromadné odstúpenie všetkých komisárov.

 

Zoznam nominovaných komisárov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy