Navigatsioonitee

Volinike kandidaate ootab ees nn tööintervjuu - 11/01/2010

Euroopa Parlamenti suunav viit © EU

Komisjoni tulevase koosseisu kandidaadid peavad vastama Euroopa Parlamendi küsimustele ajavahemikul 11.-19. jaanuar.

ELi õigusaktidega on ette nähtud kuulamised, et kodanike poolt Euroopa Paralmenti valitud isikud – Euroopa Parlamendi liikmed – saaksid teha oma otsuse selle kohta, kes saab komisjoni uue koosseisu liikmeks.

26 volinikukandidaati (sealhulgas ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) on esitanud juba oma elulookirjeldused ja kirjalikud vastused neile esitatud küsimustikule. Kolm tundi kestva avaliku kuulamise käigus esitavad volinikukandidaatidele küsimusi nende tulevase vastutusalaga seotud poliitikavaldkonnaga tegelevad parlamendikomisjonid.

Europpa Parlamendi liikmed hindavad kandidaatide teadmisi ja pädevust, ELile pühendumust, nende isiklikku sõltumatust ning poliitilisi prioriteete. Samuti avaldab Euroopa Parlament oma arvamuse nii esitatud vastutusvaldkondade jaotuse kui ka poliitilise programmi kohta.

José Manuel Barroso tagasivalimise komisjoni presidendi ametikohale teiseks ametiajaks on Euroopa Parlament juba hekas kiitnud.

26. jaanuaril toimuval täiskogu istungil otsustavad Euroopa Parlamendi liikmed häälteenamusega, kas kiita heaks esitatud komisjoni täiskoosseis. Kui heakskiit on antud, saab Euroopa Ülemkogu uue komisjoni ametlikult ametisse nimetada. Volinikud nimetatakse ametisse viieks aastaks, mille jooksul nad on vastutavad parlamendi ees – kellel on õigus komisjon umbusaldushääletusega laiali saata.

 

Volinike kandidaatide nimekiri

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad