Sökväg

Prioriteringar för Spaniens ordförandeskap - 04/01/2010

Logotypen för Spaniens ordförandeskap © eu2010.es

Lissabonfördragets genomförande, ekonomisk återhämtning, EU:s roll i världen och medborgarnas rättigheter står högst på den spanska dagordningen.

Spanien tog den 1 januari över det roterande ordförandeskapet i EU. Högst på dagordningen står genomförandet av Lissabonfördraget , som trädde i kraft i december.

Genom Lissabonfördraget ska EU lättare kunna fatta beslut och få större tyngd i internationella frågor. Det roterande ordförandeskapet ska nu också samarbeta med EU:s ständiga ordförande och utrikesrepresentant – de två nya poster som infördes med fördraget. Som första ordförandeland enligt Lissabonfördraget kan Spanien staka ut kursen.

Under det kommande halvåret ska Spanien tillsammans med EU:s ordförande Herman Van Rompuy försöka stärka EU:s internationella roll och skapa ett enigt EU som talar med en röst.

Spanien ska också hjälpa till med att bygga upp EU:s utrikestjänst och diplomatkår, som leds av EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton.

Enligt Lissabonfördraget ska ordförandelandet samarbeta med de två länder som står i tur för ordförandeskapet – i Spaniens fall Belgien och Ungern. Tillsammans har ordförandeskapstrion tagit fram ett 18-månadersprogram.

Med en arbetslöshet i EU på 9,3 % 2009 (19,3 % i Spanien) ligger fokus på den ekonomiska återhämtningen. Två prioriterade frågor är en ny EU-strategi för tillväxt och sysselsättning och bättre tillsyn på den internationella finansmarknaden. Spanien vill också satsa på jämställdhetsfrågor.

Ytterligare en punkt på dagordningen är att främja ett folkets EU – tanken är att vanligt folk ska bidra till EU-arbetet genom det medborgarinitiativ som infördes med Lissabonfördraget.

Spanien hoppas också göra framsteg inom energitrygghet, klimatarbetet och invandringspolitiken.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar