Navigačný riadok

Španielskemu predsedníctvu bude dominovať Lisabonská zmluva a jej uplatnenie v praxi - 04/01/2010

Logo španielskeho predsedníctva © eu2010.es

Španielsko sa počas predsedníctva sústredí aj na hospodárske oživenie, globálne postavenie EÚ a občianske práva

Španielsko, ktoré prevzalo rotujúce predsedníctvom na začiatku tohto roka, vyhlásilo, že zavedenie Lisabonskej zmluvy do praxe považuje za svoju najdôležitejšiu prioritu.

Zmluva vstúpila do platnosti v decembri minulého roka a obsahuje zmeny, ktoré EÚ prinášajú efektívnejšie rozhodovanie a lepšie postavenie v zahraničnej politike. Lisabonská zmluva pozmeňuje aj samotný systém šesťmesačného rotujúceho predsedníctva s cieľom zaistiť úzku spoluprácu predsedníckej krajiny s dvoma novovzniknutými funkciami – predsedom Európskej rady a vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Španielsko je prvou krajinou, ktorá Únii predsedá podľa Lisabonskej zmluvy, a má preto jedinečnú príležitosť ukázať, ako môže nový systém fungovať.

Ako predsednícka krajina sa bude počas nasledujúceho polroka snažiť o posilnenie úlohy EÚ na svetovej scéne, pričom bude úzko spolupracovať s novým predsedom Európskej rady Hermanom van Rompuyom, ktorého funkciu mnohí porovnávajú s postavením prezidenta.

Madrid sa bude podieľať aj na vytvorení úradu vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci Catherine Ashtonovej, často označovanej ako ministerka zahraničných vecí EÚ, a diplomatického zboru (tzv. služby pre vonkajšiu činnosť), ktorý bude viesť.

V zmluve sa ustanovuje, že predsednícka krajina musí úzko spolupracovať s ďalšími dvoma nasledujúcimi predsedníckymi krajinami. V prípade Španielska sú týmito štátmi Belgicko a Maďarsko. Konkrétnym výstupom takéhoto predsedníckeho tria je spoločný 18-mesačný program.

Je len prirodzené, že pri 9,3-percentnej miere nezamestnanosti v EÚ (v Španielsku 19,3 %) sa Madrid musí sústrediť aj na hospodárske oživenie. Jeho prioritami bude nová európska stratégia rastu a zamestnanosti a zlepšenie dohľadu nad medzinárodným finančným systémom. Osobitná pozornosť bude venovaná rovnakému postaveniu mužov a žien.

Podpora demokratickej Únie uzatvára hlavné priority Španielska. Podľa Lisabonskej zmluvy sa občania z rôznych štátov EÚ môžu vďaka európskej iniciatíve občanov obrátiť s petíciou priamo na Komisiu, ktorá je hlavným iniciátorom právnych predpisov EÚ.

Španielsko by rado dosiahlo pokrok aj v otázkach bezpečnosti dodávok energie, zmeny klímy a prisťahovalectva.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy