Naršymo kelias

Europos Sąjungai pirmininkaujančios Ispanijos prioritetas – Lisabonos sutarties įgyvendinimas - 04/01/2010

Ispanijos pirmininkavimo ES logotipas © eu2010.es

Kiti svarbūs Ispanijos pirmininkavimo darbotvarkės klausimai: ekonomikos atgaivinimas, ES įvaizdis pasaulyje ir piliečių teisės.

Pirmąją šių metų dieną Ispanija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai ir pažadėjo, kad Lisabonos sutarties įgyvendinimas bus didžiausias jos prioritetas.

Sutartis įsigaliojo gruodį. Joje numatyta daugybė pokyčių, kuriais siekiama, kad ES sprendimai būtų priimami veiksmingai ir kad ji atliktų svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje. Be kitų pokyčių, numatyta pertvarkyti šešių mėnesių pirmininkavimo rotacijos tvarka sistemą, kad būtų užtikrintas glaudus bendradarbiavimas su ES pirmininku ir užsienio politikos vadovu, kurių pareigybės įsteigtos Lisabonos sutartimi. Ispanija – pirmoji šalis, perėmusi pirmininkavimą po sutarties įsigaliojimo, tad ji turi galimybę duoti toną būsimam darbui.

Ateinantį pusmetį Ispanija, glaudžiai bendradarbiaudama su ES pirmininku Hermanu Van Rompuy, sieks stiprinti ES vaidmenį pasaulyje – parodyti Europos Sąjungos vienybę ir padėti jai kalbėti vienu balsu.

Be to, Ispanija padės įkurti ES užsienio reikalų ministeriją ir diplomatinį korpusą (vadinamąją išorės veiksmų tarnybą), kuriems vadovaus vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton.

Pagal sutartį reikalaujama, kad ES pirmininkaujanti šalis glaudžiai bendradarbiautų su dviem po jos pirmininkausiančiomis šalimis. Ispanijos atveju tai Belgija ir Vengrija. Praktiškai tai reiškia, kad šios trys šalys turi parengti bendrą 18 mėnesių programą.

2009 m. nedarbo lygis Europos Sąjungoje pasiekė 9,3 % (Ispanijoje 19,3 %), todėl daug dėmesio bus skiriama ekonomikos atgaivinimui. Prioritetai – priimti naują Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir gerinti tarptautinės finansų sistemos priežiūrą. Itin daug dėmesio Ispanija ketina skirti lyčių lygybės klausimui.

Dar vienas Ispanijos pirmininkavimo darbotvarkės punktas – Žmonių Europos kūrimo skatinimas siekiant padaryti ES suprantamesnę paprastiems žmonėms. Tai daryti ketinama naudojant Lisabonos sutartyje numatytą piliečių peticiją.

Be to, Ispanija tikisi pasiekti pažangos energijos tiekimo patikimumo, klimato kaitos ir imigracijos srityse.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos