Navigatsioonitee

Hispaania eesistujaks olemise ajal on tähelepanu all Lissaboni leping - 04/01/2010

Eesistujariigi Hispaania logo © eu2010.es

Hispaanial on kavas tähelepanu pöörata ka majanduse elavdamisele, ELi positsioonile maailmas ja kodanikuõigustele

Aasta alguses sai Euroopa Liidu eesistujariigiks Hispaania, kes lubab muuta Lissaboni lepingu oma peamiseks prioriteediks.

Leping jõustus eelmise aasta detsembris ning sisaldab mitmeid muudatusi, mis aitavad ELil tõhusalt otsuseid teha ja etendada välisküsimustes olulist rolli. Muudetakse ka senist kuuekuulist eesistumiskorda, et tagada lepinguga loodud kahe uue ametkonna – Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – tihe koostöö. Olles pärast lepingu jõustumist esimene eesistujariik, saab Hispaanial määrata kursi.

Järgmise poole aasta jooksul püüab Hispaania tugevdada ELi rolli maailmas, tehes tihedat koostööd uue Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuyga, eesmärgiga väljendada Euroopa ühtsust ja aidata ELil rääkida ühel häälel.

Hispaania osaleb ka ELi välisministeeriumi ja diplomaatilise korpuse (või Euroopa välisteenistuse) rajamises, mille eesotsas on kõrge esindaja Catherine Ashton.

Lepinguga on nõutav ELi eesistujariigi tihe koostöö kahe järgmise eesistujariigiga, kelleks Hispaania puhul on Belgia ja Ungari. Kolmiku koostöö praktiline tulemus on ühine 18-kuuline kava.

2009. aastal oli tööpuudus ELis 9,3 % (Hispaanias isegi 19,3 %) ja seepärast pööratakse suurt tähelepanu ka majanduse taastamisele. Prioriteediks on majanduskasvu ja töökohtade loomist ning rahvusvahelise finantssüsteemi järelevalve täiustamist käsitleva uue Euroopa strateegia vastuvõtmine. Hispaanial on kavas erilist tähelepanu pöörata soolisele võrdõiguslikkusele.

Kodanike Euroopa edendamises väljendub Hispaania tegevuskava mõte – tuua EL tavakodanikele lähemale Lissaboni lepingus sisalduva kodanike petitsiooniõiguse kaudu.

Samuti soovib Hispaania teha edusamme energiajulgeoleku, kliimamuutuste ja sisserändepoliitika valdkondades.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad