Navigačný riadok

EÚ a vy v roku 2009 - 28/12/2009

Krokus kvitnúci v snehu © EC

Je december a teda čas na bilancovanie, toho čo EÚ urobila pre svojich občanov v roku 2009.

Európska únia je rozhodne prítomná v každodennom živote Európanov, aj keď si to nie vždy uvedomujú. Snaží sa reagovať na ich potreby a pomáhať im ako občanom, spotrebiteľom a pracujúcim.

Tento rok bol poznačený dôsledkami finančnej krízy. EÚ nepretržite pracovala na tom, aby zmiernila dopad tejto krízy v Európe, a to vďaka plánu na obnovu hospodárstva zameranému na ochranu pracovných miest a úspor.

Veľké množstvo opatrení bolo tiež zameraných na ochranu spotrebiteľov. Napríklad v oblasti mobilného telefonovania presadila nižšie ceny SMS správ, ako aj prichádzajúcich a odchádzajúcich roamingových hovorov v rámci EÚ.

S úmyslom chrániť práva spotrebiteľov si EÚ v rámci rozsiahleho prieskumu posvietila na internetové obchody ponúkajúce elektronické výrobky a letenky. Napríklad pri nákupe letenky musia tieto webové stránky uvádzať od samého začiatku dodatočné náklady, ako sú poplatky za kreditnú kartu, a v žiadnom prípade ich nemôžu pripočítať až po potvrdení rezervácie.

Únia bola aktívna aj v oblasti životného prostredia. Prijala nové predpisy zamerané na zníženie škodlivých emisií z benzínových výparov na čerpacích staniciach a na používanie pesticídov.

Takisto je v čele boja proti klimatickým zmenám. V tomto smere prijala niekoľko opatrení s cieľom obmedziť spotrebu energie pri každodennom používaní niektorých výrobkov. Týka sa to napríklad bežných žiaroviek, ktoré postupne kompletne nahradia úsporné žiarivky. Tieto opatrenia by v európskych krajinách mali umožniť zníženie ročnej spotreby elektriny o 12 % do roku 2020.

Aj pokiaľ ide o solidaritu, boli aktivity EÚ nespočetné. Taliansku poskytla pomoc vo výške 500 miliónov EUR pre región Abruzzy, ktorý v apríli 2009 zasiahlo zemetrasenie. Napokon je potrebné poznamenať, že EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci, čím aktívne bojuje proti chudobe a hladu na celom svete.

EÚ a vy v roku 2009

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy