Navigatsioonitee

EL ning eurooplased aastal 2009 - 28/12/2009

Krookused lumes © EC

Aasta viimasel kuul on õige aeg teha kokkuvõte sellest, mida tegi EL oma kodanike heaks 2009. aastal.

Euroopa Liit osaleb eurooplaste igapäevalus, ilma et nad seda kogu aeg tajuks, ning püüab lahendada nii tavakodanike, tarbijate kui ka töötajate probleeme.

Käesoleval aastal pidime toime tulema finantskriisi tagajärgedega. Euroopa Liit on näinud palju vaeva selle nimel, et piirata asjaomase kriisi mõjusid Euroopas ning on koostanud selleks majanduse elavdamise kava, et säilitada inimeste töökohti ning kaitsta hoiuseid.

Samuti on võetud palju meetmeid tarbijate kaitsmiseks. Näiteks mobiilside valdkonnas on nüüdsest teises liikmesriigis viibides palju odavam saata sõnumeid, helistada või kõnesid vastu võtta.

EL viis läbi suuremahulise Internetikaubanduse uurimuse, mis käsitles elektrooniliste toodete ning lennupiletite müüki Internetis, et kohustada müüjaid austama tarbijate õigusi. Veebisaidid, mis müüvad lennupileteid, peavad ära näitama ka lisakulud (näiteks kaardiga maksmise eest lisanduv tasu) juba tehingu alguses ning mitte mingil juhul lisama neid alles pärast tellimuse hinda.

Samuti on EL olnud aktiivne keskkonnaküsimustes. Eelkõige on võetud vastu uued eeskirjad tanklate bensiiniaurude heitkoguste vähendamiseks ning reguleeritud pestitsiidide kasutamist.

Samuti on prioriteetide esirinnas kliimamuutuste vastane võitlus. Vastu on võetud mitmesuguseid meetmeid igapäevaste tarbeesemete energiatarbimise piiramiseks – näiteks järkjärguline klassikaliste elektripirnide asendamine säästvate elektripirnidega. Nende meetmete abil võib aastaks 2020 vähendada elektritarbimist rohkem kui 12 % aastas.

Palju meetmeid on võetud ka solidaarsuse valdkonnas. Näiteks eraldati Itaaliale 500 miljonit eurot Abruzzo piirkonna aitamiseks, mida aprillis tabas maavärin. Samuti on EL jätkuvalt suurim arengu- ja humanitaarabi andja, võideldes aktiivselt vaesuse ning nälja vastu maailmas.

EL ning eurooplased aastal 2009

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad