Navigačný riadok

EÚ prispeje rozvojovým krajinám na boj proti globálnemu otepľovaniu 7,2 mld. EUR - 11/12/2009

Vlajky EÚ a Švédska a logo švédskeho predsedníctva ©EC

Samit sa zameral na financovanie opatrení na ochranu klímy a finančnú reformu

Európski lídri sa v nasledujúcich troch rokoch zaviazali poskytnúť chudobnejším krajinám pomoc na boj proti globálnemu otepľovaniu v celkovej výške 7,2 mld. EUR a dúfajú, že tak získajú podporu potrebnú na dosiahnutie dohody na konferencii v Kodani.

Okrem diskusií o výške limitov emisií skleníkových plynov riešia vyjednávači na konferencii OSN v hlavnom meste Dánska problém, kto bude financovať projekty zamerané na prispôsobenie sa zmenám klímy v rozvojových krajinách.

Na svojom októbrovom stretnutí lídri EÚ súhlasili, že do roku 2013 bude z verejných zdrojov potrebné každoročne poskytnúť medzinárodnú finančnú pomoc vo výške 5 až 7 mld. EUR a v dlhodobejšom horizonte ešte viac. Takisto sa dohodli, že do globálneho mešca prispejú pod podmienkou, že sa do tejto iniciatívy zapoja aj ďalšie krajiny.

Dnešný záväzok, ktorý je výsledkom nočného maratónu rokovaní, zvyšuje tlak na ďalšie významné priemyselné mocnosti, aby prijali podobné rozhodnutia. Súčasťou pomoci bude financovanie opatrení na ochranu pobrežných oblastí, zachovanie lesov, pestovanie nových plodín a prechod z fosílnych palív na nízkouhlíkové zdroje energie.

Predseda Komisie Barroso v tejto súvislosti poznamenal: „Som veľmi rád, že sme vo vzťahu k financovaniu tzv. rýchleho štartu dosiahli túto ambicióznu sumu, ktorá prevyšuje očakávania našich partnerov.

Dúfame, že ostatné krajiny teraz vyrovnajú naše čísla a ambície. Finančné zdroje sú kľúčom k realizácii tohto projektu.“

Lídri EÚ takisto schválili vytvorenie troch európskych orgánov dohľadu nad bankami, poisťovňami a obchodníkmi s cennými papiermi. Tento nový systém, ktorý by mal predchádzať opakovaniu finančnej krízy, musí ešte schváliť Európsky parlament.

Lídri schválili aj spoločný prístup k platom bankárov a zmeny právnych predpisov EÚ o objeme povinných zásob hotovostných prostriedkov bánk. Toto opatrenie má zabezpečiť, aby mali banky dostatočné rezervy na obdobie hospodárskeho útlmu a aby obmedzili operácie s vysokou mierou rizika, ktoré viedli k súčasnej finančnej kríze.

Európska rada zároveň prijala nový program v oblasti spravodlivosti a policajnej spolupráce na nasledujúcich päť rokov. Tzv. Štokholmský program posilňuje väzby medzi členskými štátmi v oblastiach, ako sú azyl, kontrola hraníc a policajná spolupráca. Tento program nahradí Haagsky program English , ktorého platnosť uplynie v decembri.

Decembrový samit, ktorý sa ako prvý konal podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy, sa okrem toho venoval plánom na oživenie hospodárstva, situácii v Afganistane a zlyhaniu rokovaní s Iránom ohľadom jeho jadrového programu.

Európska rada vyjadrila svoje hlboké znepokojenie a vyzvala Irán, aby bezodkladne začal plniť rezolúcie bezpečnostnej rady OSN a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Závery samitu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy