Ścieżka nawigacji

7,2 miliarda euro na działania w dziedzinie klimatu - 11/12/2009

Flagi i logo UE i Szwecji ©EC

Finansowanie walki ze zmianami klimatu i reforma finansów tematem szczytu UE

Przywódcy państw UE postanowili przeznaczyć 7,2 miliarda euro w okresie kolejnych trzech lat na wsparcie najuboższych państw w ich zmaganiach z globalnym ociepleniem, mając nadzieję wesprzeć w ten sposób porozumienie negocjowane w Kopenhadze.

Zgromadzeni w stolicy Danii uczestnicy konferencji klimatycznej debatują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, jak również nad tym, kto poniesie koszty projektów w dziedzinie dostosowania do zmian klimatu realizowanych w krajach rozwijających się.

Na październikowym spotkaniu liderzy UE postanowili, że do roku 2013 potrzebne będą międzynarodowe środki publiczne rzędu od 5 do 7 miliardów euro rocznie, a w dłuższym okresie kwota ta może być wyższa. Zgodzili się również wyasygnować pewne kwoty na walkę ze zmianami klimatu, o ile inne państwa postąpią podobnie.

Po całonocnych negocjacjach osiągnięto porozumienie, które wywiera na niektóre silnie uprzemysłowione państwa większą presję − chodzi o to, aby one również wzięły na siebie większe zobowiązania. Pomoc obejmie finansowanie ochrony wybrzeży, lasów, modyfikowania upraw oraz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej.

„Jestem szczęśliwy, że udało nam się wyznaczyć ambitne cele w zakresie szybkiego finansowania, przekraczające oczekiwania, jakie można by postawić wobec Unii Europejskiej”, powiedział przewodniczący Barroso.

„Mamy nadzieję, że inni pójdą w ślad za naszymi celami i ambicjami. Kluczowym elementem tego porozumienia są finanse”.

Przywódcy państw europejskich postanowili, że banki, ubezpieczycieli i giełdy nadzorować będą trzy instytucje. Nowy system, którego celem jest niedopuszczenie do kolejnego kryzysu finansowego, musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament.

Zatwierdzono wspólne stanowisko w sprawie wynagrodzenia bankierów i wprowadzono zmiany do unijnych przepisów dotyczących ilości gotówki i innych płynnych aktywów, jakimi muszą dysponować banki. Chodzi o to, aby banki miały wystarczającą ilość rezerw, aby ochronić się przed dekoniunkturą, oraz aby opanować ryzykowne praktyki, które były przyczyną kryzysu.

Rada przyjęła również nową agendę w sprawie porządku publicznego na kolejne pięć lat. „Program sztokholmski” wzmacnia współpracę między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu, kontroli granicznych i działań związanych z utrzymaniem porządku publicznego. Zastąpi on aktualny „program haski” English , który wygasa w grudniu.

Podczas pierwszego szczytu UE odbywającego się na mocy traktatu lizbońskiego omawiano również plany ożywienia gospodarki, sytuacji w Afganistanie oraz impasu związanego z programem nuklearnym Iranu.

Wyrażając „poważne zaniepokojenie”, liderzy UE wezwali Iran do niezwłocznego podporządkowania się rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ i organu do spraw bezpieczeństwa nuklearnego tej organizacji.

Podsumowanie szczytu

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki