Kruimelpad

EU gaat akkoord met 7,2 miljard euro klimaatsteun - 11/12/2009

Vlaggen en logo's van de EU en Zweden ©EC

Op de EU-top is gesproken over de financiering van de klimaatbescherming en de financiële hervorming.

De Europese leiders hebben voor de komende drie jaar in totaal 7,2 miljard euro toegezegd om de arme landen te helpen met de strijd tegen de klimaatverandering. Daarmee hopen ze meer steun te verwerven voor een akkoord in Kopenhagen.

Behalve over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, gaat het op de VN-conferentie in de Deense hoofdstad ook over de vraag wie er moet opdraaien voor de kosten van klimaataanpassingsprojecten in de ontwikkelingslanden.

Op een vergadering in oktober waren de EU-leiders het erover eens dat de internationale gemeenschap daarvoor elk jaar met 5 à 7 miljard euro over de brug zou moeten komen, en op termijn zelfs nog meer. Zij toonden zich ook bereid de pot te spekken, als andere landen het voorbeeld zouden volgen.

De belofte van vandaag, waarover de hele nacht is onderhandeld, verhoogt de druk op de grote industrielanden om met vergelijkbare toezeggingen te komen. De steun is onder meer bestemd voor de bescherming van kusten, het behoud van bossen, de omschakeling op andere gewassen en de vervanging van fossiele brandstoffen door CO2-arme energiebronnen.

"Ik constateer verheugd dat er voor de snelstartfinanciering meer geld op tafel is gelegd dan we van de Europese Unie mochten verwachten," aldus commissievoorzitter Barroso.

"We hopen dat anderen onze toezeggingen en ambities zullen evenaren. Geld is de sleutel tot de oplossing van de zaak."

De EU-leiders hebben ook afgesproken een drietal Europese instanties voor toezicht op de banken, verzekeringsmaatschappijen en beurzen in het leven te roepen. Het Europees Parlement moet nog instemmen met het nieuwe systeem, dat herhaling van de financiële crisis moet voorkomen.

Zij hebben voorts ingestemd met een gezamenlijke aanpak van de bezoldiging van topbankiers en met veranderingen in de EU-regels voor de hoeveelheid contant geld en andere liquide activa van banken. Die moeten ervoor zorgen dat de banken ook in moeilijke tijden over voldoende reserves beschikken en het roekeloze gedrag dat de financiële crisis op gang bracht, aan banden leggen.

De Raad heeft bovendien een nieuwe agenda vastgesteld voor het beleid voor openbare orde en veiligheid voor de komende vijf jaar. Het "Stockholm-programma" verstevigt de samenwerking tussen de EU-landen op gebieden zoals asielbeleid, grenscontroles en politie. Het vervangt het huidige "Haags programma English , dat in december ten einde loopt.

Op de top, de eerste na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, is ook kort ingegaan op de versterking van de economie, de situatie in Afghanistan en het conflict over het nucleaire programma van Iran.

De EU-leiders hebben hun "ernstige bezorgdheid" uitgesproken en er bij Iran op aangedrongen onmiddellijk te voldoen aan de resoluties van de VN-veiligheidsraad en de nuceaire waakhond van de VN.

Conclusies van de Europes Raad

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links