Navigointipolku

EU:lta 7,2 miljardia euroa ilmastoapua köyhille maille - 11/12/2009

EU:n ja Ruotsin liput sekä Ruotsin puheenjohtajakauden tunnus ©EC

Eurooppa-neuvostossa sovittiin kehitysmaille lähivuosina annettavasta avusta ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä finanssialan sääntelyn tiukentamisesta.

EU-maiden johtajat lupasivat kehitysmaille 7,2 miljardia euroa ilmastonmuutoksen torjuntaan vuosiksi 2010–2012. Tällä sitoumuksella pyritään edistämään onnistuneeseen tulokseen pääsemistä Kööpenhaminan ilmastokokouksessa.

Se, miten köyhimpien maiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen rahoitetaan, on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ohella YK:n ilmastokokouksen keskeisiä kysymyksiä.

Eurooppa-neuvosto arvioi lokakuisessa kokouksessaan, että teollisuusmaiden on annettava köyhille maille 5–7 miljardia euroa vuosittain ajanjaksolla 2010–2013 ja pitkällä aikavälillä vielä enemmän. EU-maat ilmoittivat olevansa valmiita antamaan rahoitusapua ja toivoivat muiden maiden seuraavan perässä.

EU-maat saavuttivat yksimielisyyden lähivuosina annettavan avun määrästä pitkälle yöhön jatkuneissa neuvotteluissa. EU:n lupaus kasvattaa muiden teollisuusmaiden paineita osallistua rahoitusapuun. Sen avulla tehostettaisiin rannikkoalueiden ja metsien suojelua sekä tuettaisiin viljelyssä tarvittavia muutoksia ja siirtymistä fossiilisista polttoaineista vähähiiliseen energiaan.

EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroso oli tyytyväinen pika-avun määrään. Hänen mukaansa se on enemmän kuin EU:lta voitiin odottaa.

Hän toivoi, että muut teollisuusmaat seuraavat EU:n esimerkkiä, ja totesi rahoitusavun olevan avain ilmastosopimuksen tekemiseen.

EU-maiden johtajat sopivat Brysselissä myös pankkien, vakuutuslaitosten ja arvopaperimarkkinoiden kolmesta uudesta valvontaviranomaisesta. Euroopan parlamentin on vielä hyväksyttävä uusi järjestelmä, jolla pyritään estämään vakavien finanssikriisien toistuminen.

Kokouksessa hyväksyttiin yhteiset periaatteet, jotka koskevat pankkien palkka- ja palkkiojärjestelmiä, sekä muutoksia pankkien pääomavaatimuksia koskevaan EU-lainsäädäntöön. Uudistusten tarkoituksena on varmistaa, että pankit ovat riittävän vakavaraisia taloudellisten taantumien varalta. Samalla pyritään estämään finanssi- ja talouskriisiin johtanut epäterve riskinotto.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös EU:n oikeus- ja sisäasioiden uudet tavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi. Tukholman ohjelma vahvistaa EU-maiden yhteistyötä turvapaikka-asioiden, rajatarkastusten sekä poliisiyhteistyön aloilla. Ohjelma seuraa nykyistä Haagin ohjelmaa English , joka päättyy joulukuussa.

Eurooppa-neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin myös talouden elvyttämisestä, Afganistanin tilanteesta ja Iranin ydinohjelmasta.

EU-maiden johtajat ilmoittivat olevansa erittäin huolestuneita Iranin ydinohjelmasta ja kehottivat sitä noudattamaan viipymättä YK:n turvallisuusneuvoston ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön päätöslauselmia.

Brysselin Eurooppa-neuvoston päätelmät

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä