Sti

EU hæver indsatsen med 7,2 mia. euro i klimastøtte - 11/12/2009

EU-flaget ved siden af det svenske ©EC

Topmødet drøfter finansiering af klimaindgreb og finansreformer

EU's ledere har lovet i alt 7,2 mia. euro over de næste tre år til at hjælpe de fattige lande med at klare virkningerne af den globale opvarmning. De håber dermed at bidrage til en aftale i Købehavn.

Ud over tovtrækkeriet om begræsningerne af drivhusgasudslip kæmper forhandlerne ved FN-konferencen i den danske hovedstad for at nå til enighed om, hvem der skal betale regningen for klimatilpasningsprojekter i udviklingslandene.

Ved et møde i oktober fastslog EU's ledere, at der var behov for international offentlig finansiering på omkring 5-7 mia. euro frem til 2013 - og endnu mere på længere sigt. De besluttede også at bidrage til den globale pulje, hvis andre lande fulgte trop.

Dagens løfte, der kom efter forhandlinger hele natten, øger presset på de øvrige store industrimagter om lignende tilsagn. Støtten omfatter finansiering af kystsikring, bevarelse af skove, nye afgrøder og overgang fra fossile brændstoffer til lavkulstofenergi.

"Jeg glæder mig over, at vi har nået et så ambitiøst beløb til hurtig opstartsfinansiering. Det oversiger alle forventninger til EU," udtalte kommissionsformand Barroso.

"Nu håber vi, at andre vil matche vores beløb og ambitioner. Finansiering er afgørende for at nå frem til en aftale."

EU´s ledere vedtog desuden at oprette tre europæiske instanser til at føre tilsyn med banker, forsikringsselskaber og børser. Europa-Parlamentet skal stadig godkende det nye system, der skal forhindre en ny finanskrise.

Topmødet gav grønt lys for fælles fodslag med hensyn til aflønning af bankfolk og ændringer af EU-lovgivningen om de kontantbeløb og andre likvide aktiver, som bankerne skal ligge inde med. Målet er at sikre, at bankerne har tilstrækkelige reserver til at klare sig gennem økonomiske nedgangsperioder og få greb om den hovedløse risikotagning, der startede finanskrisen.

Rådet vedtog også en ny dagsorden for lov og orden i de næste fem år. Stockholmprogrammet styrker samarbejdet mellem EU-landene inden for områder som asyl, grænsekontrol og politisamarbejde. Det erstatter det nuværende Haagprogram English , der udløber i december.

Topmødet, som var det første under den nye Lissabontraktat, berørte også planer om at sætte nyt skub i økonomien og drøftede situationen i Afghanistan og dødvandet i forhandlingerne med Iran om landets atomprogram.

EU's ledere gav udtryk for "alvorlig bekymring" og opfordrede Iran til straks at efterleve resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd og "atomvagthund", IAEA.

Konklusioner fra topmødet

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links