Навигационна пътека

7,2 млрд. евро: ЕС вдига залога за борбата с изменението на климата - 11/12/2009

Знамена и лога на ЕС и Швеция ©EО

На срещата на върха лидерите на ЕС обещаха 7,2 млрд. евро помощ за борбата с изменението на климата и взеха решение за отделяне на средства за финансовата реформа

Европейските лидери обещаха да отделят общо 7,2 млрд. евро през следващите три години, за да помогнат на по-бедните държави да се борят с изменението на климата, като се надяват това да повиши шансовете за постигане на споразумение в Копенхаген.

Освен че спорят за ограничаването на емисиите на парникови газове, преговарящите на конференцията на ООН в датската столица се опитват да решат кой ще поеме разходите за проектите за адаптиране към изменението на климата в развиващите се страни.

На среща през октомври европейските лидери се съгласиха, че всяка година до 2013 г. ще е необходимо международно публично финансиране в размер на 5—7 млрд. евро и дори повече в дългосрочен план. Те се съгласиха да участват в общото финансиране, ако и други държави направят това.

Обещаното днес, в резултат на преговори до късно през нощта, увеличава натиска върху други икономически сили да поемат подобен ангажимент. Помощта ще включва финансиране за защита на крайбрежията, опазване на горите, промяна на посевите и преминаване от изкопаеми горива към нисковъглеродни енергийни източници.

„Радвам се, че се споразумяхме за амбициозна сума за ускорено финансиране, която надхвърля това, което се очакваше от Европейския съюз,“ заяви председателят Барозу.

„Сега се надяваме, че и останалите ще поемат подобен амбициозен ангажимент. Финансирането е ключов елемент за постигането на споразумение.“

Лидерите на ЕС решиха също да създадат три европейски надзорни органа за контрол на банките, застрахователните компании и борсите. Предстои Парламентът да одобри новата система, целяща предотвратяване на следваща финансова криза.

Участниците в срещата се обявиха в подкрепа на съвместен подход относно заплащането на банкерите и промени в законодателството на ЕС по отношение на размера на паричните средства или други ликвидни активи, който банките са длъжни да поддържат. Целта е да се гарантира достатъчен размер на резервите на банките, който да осигури тяхната стабилност в периоди на икономически спад и да обуздае необмисленото поемане на рискове, което доведе до финансовата криза.

Съветът прие и нова програмата в областта на законодателството и обществения ред за следващите пет години. „Програмата от Стокхолм“ засилва сътрудничеството между страните членки в различни области, включително предоставянето на убежище, граничния контрол и поддържането на обществения ред. Тази програма ще замени „Програмата от Хага English “, чийто срок изтича през декември.

На тази среща на върха, първата след влизането в сила на договора от Лисабон, бяха обсъдени също и плановете за съживяване на икономиката, положението в Афганистан и липсата на развитие по въпроса с ядрената програма на Иран.

Като изразиха „сериозна загриженост“, лидерите на ЕС призоваха Иран да спази незабавно резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и Международната агенция за атомна енергия.

Заключения от срещата на върха

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки