Kruimelpad

Het Verdrag van Lissabon - een nieuwe start voor de EU - 01/12/2009

Ingebonden exemplaar van het Verdrag van Lissabon op een EU-vlag ©EC

Inwerkingtreding nieuw EU-verdrag met vuurwerk gevierd in de stad waar het allemaal begon

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het Verdrag van Lissabon is nu eindelijk van kracht geworden. Het zorgt voor belangrijke institutionele hervormingen die het besluitvormingsproces verbeteren en het gewicht van de EU op het internationale toneel vergroten.

Het verdrag legt de basis voor een democratische, efficiënte en transparante Unie. Er werd al lang gestreefd naar een herziening van de interne regels van de EU, maar toen er in 2004 nog eens tien EU-landen bij kwamen, werd dit nog dringender.

"Het Verdrag van Lissabon zet de burger centraal in het Europese project", zei voorzitter Barroso. "Ik ben verheugd dat we nu over de juiste instellingen beschikken om efficiënt te werken en voor een periode van stabiliteit te zorgen".

Deze mijlpaal werd gevierd met een ceremonie te Lissabon, de stad waar het verdrag twee jaar geleden is ondertekend.

Voor het van kracht kon worden moesten alle EU-landen het echter ratificeren, wat heel wat tijd in beslag nam. Pas onlangs werd dit proces afgerond. In oktober schaarden de Ieren zich in een tweede referendum achter het verdrag. De Tsjechische president liet daarna zijn verzet varen, waarmee de laatste hindernis uit de weg was geruimd.

Ter voorbereiding op de grote dag zijn de EU-leiders vorige maand samengekomen om twee door het verdrag ingevoerde nieuwe functies in te vullen. Zij stelden de Belgische premier Herman Van Rompuy aan tot eerste vaste voorzitter van de EU en eurocommisaris Catherine Ashton tot hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken.

Voor Barroso betekent het van kracht worden van het verdrag dat hij door kan gaan met de samenstelling van een nieuwe Commissie, waarvoor de kandidaat-leden vorige week bekend zijn gemaakt. Voorts kunnen 18 leden van het Europees Parlement die in juni op grond van de regels uit het Verdrag van Lissabon verkozen werden, nu hun zetel innemen.

En dat is nog maar het begin.

Het Verdrag zorgt voor een hele reeks veranderingen, onder meer een herverdeling van het gewicht van de EU-landen in de stemverdeling en de afschaffing van het nationale vetorecht op een aantal terreinen. Het breidt de bevoegdheden van de Commissie uit en zorgt ervoor dat het Europees Parlement een veel grotere rol speelt in het wetgevingsproces.

De burger zal het EU-beleid rechtstreeks kunnen beïnvloeden via een nieuwe verzoekschriftprocedure. Het handvest van de mensenrechten wordt juridisch bindend.

Het Verdrag van Lissabon wijzigt de verdragen van Rome en Maastricht en geeft de EU een nieuw wettelijk kader en de nodige instrumenten om de uitdagingen aan te pakken van een wereld waarin we steeds meer van elkaar afhangen.

Het verdrag in het kort

Het Europees Parlement en het Verdrag van Lissabon

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links