Navigointipolku

Lissabonin sopimus avaa EU:lle uusia mahdollisuuksia - 01/12/2009

Lissabonin sopimus EU-lipun päällä ©EC

EU:n toimintaa uudistava sopimus tuli voimaan 1.12.2009.

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta pitkän valmistelu- ja ratifiointiprosessin jälkeen. Sopimuksella tehdään EU:n toimielimiin ja niiden toimintaan syvällekäyviä muutoksia, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa EU:n päätöksentekoa ja kasvattaa unionin painoarvoa kansainvälisellä näyttämöllä.

Sopimuksella luodaan perusta entistä demokraattisemmalle, tehokkaammalle ja avoimemmalle unionille. Sopimuksen myötä toteutuvaa EU:n toimintasääntöjen uudistamista on odotettu jo pitkään. Uudistuksen tarve kasvoi etenkin sen jälkeen, kun kymmenen uutta jäsenmaata liittyi EU:hun vuonna 2004.

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan Lissabonin sopimus asettaa kansalaiset keskeiseen asemaan Euroopan yhdentymishankkeessa. "Olen iloinen siitä, että meillä on nyt käytettävissämme oikeanlaiset toimintavälineet ja että tilanne on vakaa", toteaa sopimuksen voimaantuloon tyytyväinen Barroso.

Voimaantuloa juhlistettiin Lissabonissa, jossa sopimus allekirjoitettiin kaksi vuotta sitten.

Jotta sopimus saattoi tulla voimaan, kaikkien EU-maiden oli ratifioitava se. Ratifiointimenettely saatiin päätökseen vasta muutamia viikkoja sitten. Irlantilaiset hyväksyivät sopimuksen toisessa kansanäänestyksessä lokakuussa. Lopulta sopimuksen hyväksyi myös Tšekin presidentti, mikä poisti viimeisenkin esteen sopimuksen tieltä.

EU-maiden johtajat tapasivat marraskuussa täyttääkseen kaksi sopimuksella luotua uutta huippuvirkaa. Belgian pääministeri Herman Van Rompuy nimitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ja komissaari Catherine Ashton unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi.

Sopimuksen tultua voimaan puheenjohtaja Barroso voi nyt keskittyä viimeistelemään uuden komission kokoonpanoa ja tehtäviä. Barroso julkisti komissaariehdokkaat viime viikolla. Myös Lissabonin sopimusmääräysten perusteella kesäkuussa valitut 18 uutta Euroopan parlamentin jäsentä voivat nyt aloittaa työnsä.

Sopimus tuo myös monia muita uudistuksia.

Lissabonin sopimuksella mm. muutetaan EU-maiden neuvoston äänestyksiin sovellettavia määräenemmistösäännöksiä ja poistetaan jäsenmaiden veto-oikeus useilla politiikan aloilla. Sopimus laajentaa komission toimivaltuuksia ja lisää huomattavasti Euroopan parlamentin osallistumista lainsäädäntömenettelyyn.

Uusi "kansalaisaloite" antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan EU:n politiikkaan. Lisäksi perusoikeuskirjasta tulee oikeudellisesti sitova.

Lissabonin sopimuksella muutetaan Rooman ja Maastrichtin sopimuksia. Uusi sopimus antaa unionille tarvittavat oikeudelliset puitteet ja välineet tulevien haasteiden kohtaamiseen, myös maailmanlaajuisesti.

Perustietoa Lissabonin sopimuksesta

Euroopan parlamentti ja Lissabonin sopimus

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä