Navigatsioonitee

EL määras uued kõrged ametikandjad - 20/11/2009

Herman Van Rompuy, Rootsi peaminister Fredrik Reinfeldt, komisjoni president José Manuel Barroso, Catherine Ashton

Euroopa juhid valisid Belgia peaministri esimeseks alaliseks Euroopa Ülemkogu eesistujaks. ELi kaubandusvolinik Catherine Ashton (Ühendkuningriik) sai välispoliitika esindajaks.

Pärast pingelisi läbirääkimisi ajaloolisel Ülemkogu istungil, otsustati üksmeelselt määrata ametisse praegune Belgia peaminister Herman Van Rompuy ja ELi volinik Catherine Ashton.

President Barroso ütles neid õnnitledes, et paremat valikut, kui need isikud Euroopa Liitu juhtima, on tema arvates võimatu teha.

62-aastane majandusharidusega Van Rompuy on kristlik-demokraat, kes on olnud Belgia peaminister peaaegu ühe aasta. Paljud peavad tema teeneks stabiilsuse tagamist ajal, mil Belgias esines prantsus- ja flaamikeelsete kogukondade vahelisi pingeid.

Van Rompuy sõnul ei mõelnud ta sellest kõrgest ametist ega ole asjade käiku mingil moel sekkunud, kuid alates määramisest võtab oma tööd täie tõsidusega.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks määras Ülemkogu Euroopa Komisjoni nõusolekul 53-aastase Catherine Ashtoni. Ashton on Ühendkuningriigi tööpartei liige ning praegu koostatava uue komisjoni asepresident.

Kaks uut ametikohta loodi kooskõlas hiljuti heaks kiidetud Lissaboni lepinguga, mille eesmärk on tugevdada ELi rolli maailmas ning lihtsustada otsuste tegemist.

Uus eesistuja on ametis kaks ja pool aastat. Sellega asendatakse senine roteeruv eesistumiskord, mille kohaselt üks liikmesriikidest oli kuue kuu vältel Euroopa Ülemkogu eesistujaks.

Van Rompuy põhiülesanneteks on olla Ülemkogu istungite eesistujaks ning esindada seda ELi institutsiooni kogu maailmas. Ta esindab Ülemkogu ka suhetes teiste ELi institutsioonidega.

Catherine Ashton saab esitada kaitse- ja julgeolekumeetmete alaseid ettepanekuid. Tema ülesanne on ka luua diplomaatide võrgustik üle maailma, mis abistab esindajat tema volituste täitmisel.

Catherine Ashton ütles, et on oma ametisse määramisest üllatunud. Määramise peab veel kinnitama Euroopa Parlament. Ashton pidas enda valimist sellesse ametisse väga austavaks ning ta oli selle üle uhke.

Ashton lubas esindada ELi väärtusi kogu maailmas.

Kõrge esindaja ametikoht liidab kaks senist ametikohta – ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning välissuhete voliniku omad.

Kandidaadid saavad ametliku staatuse 1. detsembril, mil jõustub Lissaboni leping.

 

Euroopa Ülemkogu teeb teatavaks Euroopa uued juhtfiguurid Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad