Navigācijas ceļš

Sabiedrība konkretizēs pilsoņu iniciatīvas mehānismu - 11/11/2009

Grāmatas ar parakstiem Lisabonas līgumā ©EC

Eiropas iedzīvotājiem drīz būs jauna iespēja, kā panākt, lai Komisija risinātu viņiem svarīgus jautājumus. Taču kā jaunā pilsoņu iniciatīva darbosies praksē?

Pilsoņu iniciatīva ir viens no politiskajiem jaunievedumiem Lisabonas līgumā, kurš stāsies spēkā jau pēc dažām nedēļām. Gaidāms, ka šī iniciatīva gādās par demokrātiskāku Eiropas Savienību, jo pilsoņiem būs iespēja nākt klajā ar saviem ierosinājumiem ES politikas veidošanā.

ES pilsoņi jau tagad var iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā un balsot tā vēlēšanās. Tomēr līdz šim vēl nebija ieviesta oficiāla procedūra, kā viņi varētu tieši piedalīties politikas veidošanā, vēršoties pie ES izpildvaras — Eiropas Komisijas.

Daži pilsoņu iniciatīvas aspekti vēl jāizstrādā, un Komisija tādēļ sāk sabiedrisku apspriešanu English , lai pirms galīgo noteikumu pieņemšanas uzzinātu sabiedrības viedokli.

Lisabonas līgums dod pilsoņiem iespēju aicināt Komisiju izvirzīt priekšlikumus jomās, kur ES ir pilnvaras rīkoties. Paredzēts, ka šāds lūgumraksts jāparaksta vismaz vienam miljonam pilsoņu, kas pārstāv "ievērojamu" dalībvalstu skaitu. Tomēr vēl nav skaidri vairāki praktiski jautājumi.

Piemēram, cik valstu būtu "ievērojams" dalībvalstu skaits? Cik parakstu jābūt no katras valsts? Kāds ir minimālais parakstītāju vecums un kas šos parakstus pārbaudīs?

Atklājot šo sabiedrisko apspriešanu, komisāre Margota Valstrēma atzina, ka jaunajam demokrātiskajam mehānismam jābūt "pieejamam, pārredzamam un ērti lietojamam".

Ja vēlaties piedalīties, sīkākas ziņas par šo iniciatīvu atrodamas Komisijas darba dokumentā DeutschEnglishfrançais .

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites