Navigatsioonitee

Avalikkusel palutakse osaleda uue kodanikualgatuse kujundamises - 11/11/2009

Allkirjad Lissaboni lepingu köidetel ©EC

Eurooplased saavad varsti rakendada uut moodust, kuidas komisjonilt vahetult taotleda neid huvitavates küsimustes meetmete võtmist. Kuid kuidas hakkab uus kodanikualgatus toimima praktikas?

Asjaomane kodanikualgatus on üks paljudest Lissaboni lepinguga ellu kutsutavatest muudatustest. Leping jõustub mõne nädala pärast. Algatuse abil püütakse suurendada demokraatiat Euroopa Liidus, andes kodanikele vahetuma võimaluse oma arvamuse väljendamiseks ELi poliitika kohta.

ELi kodanikel on juba praegu õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole ning osaleda parlamendivalimistel. Kuid siiani puudus amtelik menetlus vahetuks osalemiseks ELi täidesaatva haru – Euroopa Komisjoni ELi poliitika kujundamises.

Mõned kodanikualgatuse reeglid tuleb alles välja kujundada ning seetõttu käivitab komisjon avaliku konsultatsiooni English , et koguda kodanike arvamusi enne asjaomase algatuse lõplikku vormistamist.

Lepingu kohaselt antakse kodanikele võimalus taotleda komisjonilt ELi pädevusvaldkonda kuuluvate ning neid huvitavate algatuste käivitamist. Lepinguga on määratletud, et vähemalt miljon inimest olulisest hulgast liikmesriikidest peavad pöördumisele alla kirjutama. Kuid sellega jäetakse lahtiseks palju praktilisi küsimusi.

Näiteks, kui palju liikmesriike moodustavad nn olulise hulga? Kui palju allkirju peab olema antud igas osalevas riigis? Milline on osalejate vanuse alampiir ning kes kontrollib allkirju?

Volinik Margot Wallström märkis avaliku konsultatsiooni käivitamisel, et kõnealune uus demokraatlik vahend peab olema kättesaadav, läbipaistev ning kasutajasõbralik.

Kui olete huvitatud osalemisest, võite saada lisateavet voliniku hiljuti avaldatud dokumendist DeutschEnglishfrançais asjaomase algatuse kohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad