Navigatsioonitee

Lissaboni lepingut saatis Iirimaal edu - 03/10/2009

Iiri rahvahääletus Lissaboni lepingu küsimuses ©EC

Iirimaa teistkordsel rahvahääletusel Lissaboni lepingu küsimuses kiideti leping heaks.

16 kuud pärast lepingu tagasilükkamist sellekohasel esmakordsel rahvahääletusel oli seekord tulemuseks „Jah”. Iirimaa valitsus nõustus korraldama teise rahvahääletuse pärast seda, kui Iirimaa oli saanud ELilt riikliku iseseisvuse tagatised ning nõusoleku eraldada jätkuvalt igale liikmesriigile volinikukoht.

Lepingu jõustumiseks peavad kõik 27 liikmesriiki selle ratifitseerima. Iirimaa on nüüd koos teistega. Tšehhi Vabariigil ja Poolal on jäänud veel leping ratifitseerida.

Lepingu eesmärk on tugevdada ELi rolli maailmas ning muuta ELi sisene otsuste tegemine ladusamaks.

Lugege Lissaboni lepingu kohta täiendavalt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad