Naršymo kelias

Prie vairo stojo Švedija - 01/07/2009

Švedijos pirmininkavimo ženklas © se2009.eu

Atėjo Švedijos eilė rotacijos tvarka šešis mėnesius pirmininkauti Europos Sąjungai. Darbotvarkėje – ekonomikos gaivinimas ir kova su klimato kaita.

Liepos 1 d. Švedija eilės tvarka ėmė pirmininkauti Europos Sąjungai, vildamasi išvesti valstybių narių ekonomiką iš nuosmukio ir nutiesti kelią į sėkmę tarptautinėse derybose dėl kovos su klimato kaita.

Vienas iš Švedijos prioritetų bus valstybių narių biudžeto deficito politikos koordinavimas. ES šalims skyrus daug lėšų ekonomikos plėtrai skatinti ir bankams paremti, jų biudžeto deficitas labai išaugo.

Kadangi daugėja bedarbių, Švedija labai norėtų, kad per ateinantį dešimtmetį būtų padėti naujos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos pamatai. Dabartinės, 2000 m. patvirtintos strategijos veiksmai numatyti tik iki kitų metų.

Birželį vykusiame susitikime ES vadovai pritarė Europos Komisijos pirmininko pasiūlymams griežtinti finansų sektoriaus priežiūrą. Švedija tikisi pasiekti, kad atitinkami teisės aktai būtų priimti jos šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpiu. Švedijos vyriausybė taip pat parengs ES derybinę poziciją 20 ekonomiškai pajėgiausių šalių susitikimui rugsėjį.

Bet svarbiausias Švedijos prioritetas, jos žodžiais, yra pasiekti, kad aukščiausiojo lygio JT susitikime gruodžio mėn. Kopenhagoje pavyktų sudaryti didelio masto susitarimą dėl kovos su klimato kaita. Ministras Pirmininkas Fredrikas Reinfeldtas teigė, kad su klimato kaita reikia kovoti viso pasaulio bendruomenės jėgomis: „Turime sutelkti Europos Sąjungą ir pademonstruoti Europos vadovavimo sugebėjimus, kad parengtume visuotines kovos su klimato kaita priemones.“

Derybose prieš konferenciją Švedija sieks, kad būtų priimtas ES siūlymas iš esmės sumažinti į atmosferą išmetamą anglies dvideginio kiekį. Ji taip pat stengsis suderinti šalių pozicijas dėl kovos su klimato kaita finansavimo, ypač besivystančiose šalyse.

Švedija perima vairą institucinių permainų ir neaiškumo metu. Po birželį vykusių rinkimų aiškėja politinės Europos Parlamento spalvos, bus paskirta nauja Europos Komisija. Rudenį laukiama antrojo referendumo dėl Lisabonos sutarties Airijoje. Praėjusią vasarą Airijos rinkėjai ją atmetė, pakirsdami pastangas supaprastinti ES sprendimų priėmimo procesą. Kad Lisabonos sutartis įsigaliotų, ją turi ratifikuoti visos valstybės narės.

Švedija nori, kad per ateinančius šešis mėnesius ES bendromis pastangomis imtų mažinti Baltijos jūros English taršą ir gaivinti šio nuo finansų krizės stipriai nukentėjusio regiono ekonominę veiklą. Švedija taip planuoja skatinti bendrą prieglobsčio suteikimo politiką ir ES bendradarbiavimą imigracijos klausimais.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos