Cosán nascleanúna

An tSualainn ag an stiúir - 01/07/2009

Lógó uachtaránacht na Sualainne © se2009.eu

Tógann an tSualainn a seal mar uachtarán rothlach an Aontais Eorpaigh, le téarnamh geilleagrach is an t-athrú aeráide ar a clár.

Ghlac an tSualainn le huachtaránacht rothlach an Aontais Eorpaigh an 1 Iúil, agus dóchas aici an tAontas a stiúrú amach as an gcúlú is an tslí a réiteach chun go n-éireoidh de caibidlíocht idirnáisiúnta faoi athrú na haeráide.

Ar cheann de thosaíochtaí na Sualainne beidh na beartais náisiúnta faoi easnaimh bhuiséid a chomhordú, óir táid ag bolgadh le mórchaiteachas na mballstát AE chun tacú le fás is leis na bainc.

Le méadú na dífhostaíochta, tá fonn ar an tSualainn an bonn a réiteach do straitéis nua chun fás is poist a cruthú sna deich mbliana romhainn. Téann an straitéis reatha, a glacadh i 2000, as feidhm an bhliain seo chugainn.

Ag cruinniú an Mheithimh, thacaigh ceannairí an AE le tograí an Choimisiúin chun maoirseacht ar thionscal an airgeadais a neartú. Tá súil ag an tSualainn go nglacfar leis an reachtaíocht is gá chuige sin le linn a tréimhse ag an stiúir. Rialtas na Sualainne freisin a ullmhóidh seasamh an AE do chruinniú na gcumhachtaí geilleagracha G20 i Meán Fómhair.

Ach deir an tSualainn gurb í a príomhthosaíocht comhaontú uaillmhianach a fháil chun tabhairt faoi athrú na haeráide ag an gcruinniú mullaigh NA i gCóbanhávan i mí na Nollag. Dúirt an Príomh-Aire Fredrik Reinfeldt gur gá freagra domhanda d'athrú na haeráide. "Ní mór dúinne san Aontas Eorpach cur le chéile is ceannaireacht Eorpach a thaispeáint chun an freagra domhanda sin a dhaingniú."

Sa chaibidlíocht roimh an gcomhdháil, cuirfidh an tSualainn dlús le cás an AE chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú go mór. Fairis sin, féachfaidh sí le comhdhearcadh a bhaint amach faoi mhaoiniú na troda i gcoinne an téimh dhomhanda, go háirithe sna tíortha forbraíochta.

Is ag tráth neamhchinnteachta agus athraithe institiúidigh a ghlacann an tSualainn an stiúir. Tá parlaimint nua á heagrú féin d'éis na dtoghchán i Meitheamh agus tá coimisiún nua le hainmniú. Meastar go mbeidh an dara reifreann ag Éirinn faoi Chonradh Liospóin san fhómhar. Dhiúltaigh vótóirí na hÉireann don chonradh anuraidh, rud a bhuail buille ar an iarracht chun cinnteoireacht an AE a shruthlíniú. Níor mór do gach tír an conradh a dhaingniú sula dtaga sé i bhfeidhm.

Le linn na leathbhliana romhainn, is mian leis an tSualainn comhiarrachtaí chun tabhairt faoin truailliú sa Mhuir Bhailt English is chun gníomhaíocht gheilleagrach sa réigiún a athbheochan, óir is mór atá sé ag fulaingt ón ngéarchéim airgeadais. Fairis sin, tá faoin tSualainn comhbheartas tearmainn a chur chun cinn agus cur le comhar AE faoin inimirce.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links