Navigatsioonitee

Rootsi tüüris - 01/07/2009

Eesistujariigi Rootsi logo © se2009.eu

Rootsi on järgmise kuue kuu jooksul Euroopa Liidu eesistujariik. Prioriteetideks on majanduse taastamine ja kliimamuutus.

Rootsi võttis ELi roteeruva eesistumise üle 1. juulil lootusega juhtida Euroopa Liit majanduslangusest välja ning sillutada teed kliimamuutust käsitlevate rahvusvaheliste läbirääkimiste raames saavutatavatele edusammudele.

Üks Rootsi prioriteetidest on koordineerida liikmesriikide poliitikat, mis käsitleb viimasel ajal paisunud eelarvepuudujääke, mille abil on püütud turgutada majanduskasvu ning tugevdada panku.

Võttes arvesse töötuse kasvu, soovib Rootsi samuti panna aluse uuele majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitlevale strateegiale järgmise kümnendi jooksul. Praegune strateegia, mis võeti vastu 2000. aastal, aegub järgmisel aastal.

Juunis toimunud kohtumisel toetasid ELi liikmesriikide juhid komisjoni ettepanekuid, mis käsitlesid järelevalve tugevdamist finantssektori üle. Rootsi loodab, et asjakohased õigusaktid võetakse vastu käesoleva eesistumise aja jooksul. Rootsi valitsus valmistab samuti ette ELi seisukoha 20 suurima majandusjõu septembris toimuvaks kohtumiseks.

Rootsi üheks peamiseks ülesandeks on ka ambitsioonika kliimamuutuse ohjeldamist käsitleva kokkuleppe kindlustamine detsembris Kopenhaagenis toimuval ÜRO tippkohtumisel. Peaminister Fredrik Reinfeldti sõnul vajab kliimamuutus reageerimist ülemaailmsel tasandil. „Peame Euroopa Liidus kokku hoidma ning võtma Euroopa kätte ohjad, et asjaomasele probleemile leitaks ülemaailmsel tasandil vastus”.

Konverentsile eelnevatel läbirääkimistel rõhub Rootsi vajadusele vähendada olulisel määral ELi süsinikdioksiidi heitkoguseid. Rootsi püüab samuti saavutada üksmeelt globaalse soojenemise vastase võitluse rahastamise osas, eelkõige arengumaades.

Rootsi asub eesistujatüüri insitutsionaalsete muudatuste ning ebakindluse ajajärgul. Oma tööd on alustamas Euroopa Parlamendi juunis valitud uus koosseis ning ametisse määratakse uus komisjon. Iirimaalt oodatakse sügisel teise referendumi läbiviimist Lissaboni lepingu küsimuses. Eelmisel suvel lükkasid iirlased asjaomase lepingu tagasi, mis andis tõsise löögi ELi otsustamisprotsessi täiustamiseks tehtavatele pingutustele. Kõik liikmesriigid peavad Lissaboni lepingu selle jõustumiseks ratifitseerima.

Järgmise kuue kuu jooksul soovib Rootsi näha ELi ühispingutusi Läänemere English reostusega seotud probleemide lahendamiseks ning elavdada majandustegevust kõnealuses piirkonnas, mis on finantskriisi tagajärjel tõsise löögi alla sattunud. Rootsi kavatseb samuti edendada ühist varjupaigapoliitikat ning tõhustada ELi koostööd sisserände küsimuses.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad