Sti

Sverige i formandsstolen - 01/07/2009

Logoet for Sveriges formandskab © se2009.eu

Sverige overtager i dag EU's formandskab i de næste seks måneder og sætter økonomisk genopretning og klimapolitik højt på dagsordenen.

Den 1. juli overtog Sverige formandskabet for EU. Sverige håber at føre EU ud af den økonomiske krise og at bane vejen for en global klimaaftale.

En af Sveriges prioriteter er at koordinere landenes indsats for at få styr på deres budgetunderskud. I mange EU-lande er underskuddet nemlig buldret i vejret, fordi man virkelig har punget ud for at stimulere væksten og hjælpe bankerne.

Med udsigt til stigende arbejdsløshed ønsker Sverige at lægge grunden til en ny strategi for vækst og beskæftigelse i de kommende ti år. Den nuværende strategi, der blev vedtaget i 2000, udløber til næste år.

På topmødet i juni bakkede EU's stats- og regeringschefer op om Kommissionens forslag til skærpet tilsyn med finanssektoren. Sverige håber at få den tilhørende lovgivning vedtaget inden årets udgang. Den svenske regering vil også forberede EU's forhandlingsposition til G20-mødet i september, hvor verdens 20 førende økonomier samles.

Men den allervigtigste prioritet bliver at få vedtaget en ambitiøs klimaaftale på FN's klimakonference i København til december. Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt, sagde, at klimaforandringerne kræver et globalt svar. "Vi må stå sammen i EU og vise europæisk lederskab for at få dette globale svar i hus."

Under forhandlingerne forud for konferencen vil Sverige arbejde hårdt på at få alle parter til at reducere deres udledning af CO2. Man vil også forsøge at skabe konsensus om finansieringen af kampen mod global opvarmning, især i udviklingslande.

Sverige overtager formandsstolen på et tidspunkt med institutionelle ændringer og uvished. Det nyvalgte Europa-Parlament trækker snart i arbejdstøjet, og der skal udpeges en ny EU-Kommission. Irland ventes at holde en ny folkeafstemning om Lissabontraktaten til efteråret. Sidste sommer skabte de irske vælgere slinger i valsen for arbejdet med at strømline beslutningsprocessen i EU, da de forkastede traktaten. Alle medlemslande skal ratificere traktaten, før den kan træde i kraft.

I løbet af de næste seks måneder ønsker Sverige fælles EU-tiltag for at bekæmpe forureningen i Østersøen English og puste nyt liv i den økonomiske udvikling i regionen, som er hårdt ramt af finanskrisen. Sverige vil også arbejde for en fælles asylpolitik og et øget samarbejde på indvandringsområdet.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links