Cosán nascleanúna

Ar ais ag vótáil - 19/06/2009

Na ceannairí ina suí ag an mbord ag an gcruinniú mullaigh ©EC

Conradh Liospóin is maoirseacht airgeadais ar bharr an chláir ag cruinniú mullaigh AE

Thug ceannairí an AE ráthaíochtaí dlí d'Éirinn faoi cheannasacht náisiúnta, ag éascú na slí chuig reifreann nua Éireannach faoi Chonradh Liospóin.

Ag teacht le chéile dóibh don chéad uair ó na toghcháin Eorpacha ag tús an Mheithimh, d'ainmnigh na cinn stáit an t-uachtarán Barroso DeutschEnglishfrançaisportuguês mar cheannasaí an Choimisiúin don dara téarma is d'aontaigh siad faoi mhaoirseacht Eorpach ar thionscal an airgeadais.

Phléigh an cruinniú mullaigh na hiarrachtaí ar théarnamh geilleagrach, ullmhúchán na comhdhála idirnáisiúnta faoin athrú aeráide i gCóbanhávan agus an inimirce mhídhleathach.

Fairis sin, d'athdhearbhaigh an tAE a éileamh go saorfaí ceannaire an fhreasúra i Myanmar, Aung San Suu Kyi, a chaith a 64ú lá breithe i mbraighdeanas.

Fuair Éire dearbhuithe ceangailteacha nach mbainfeadh an conradh an bonn dá neodracht mhíleata is nach gcuirfeadh sé isteach ar a ceart chun a cánacha is a beartas faoi cheisteanna eiticeacha amhail an ginmhilleadh a chinneadh - b'shin na nithe ar cuireadh milleán orthu gur diúltaíodh don chonradh i reifreann anuraidh. Bhí na ráthaíochtaí mar choinníoll ag Éirinn chun vótáil nua a reáchtáil san Fhómhar.

Tá córas cinnteoireachta na hEorpa níos casta ó mhéadaigh an tAE, agus is chun é sin a shruthlíniú a ceapadh Conrdh Liospóin . Ní mór do na 27 ballstát uile glacadh leis an gconradh sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

Ag gníomhú go tapa dóibh faoin maoirseacht airgeadais. d'aontaigh na ceannairí AE go mbunófaí córas Eorpach chun géarchéim gheilleagrach dhomhanda eile a chosc. Bunaíonn sé dhá chomhlacht nua: ceann amháin chun faire ar bhagairtí ar chobhsaíocht airgeadais ar fud an chórais is an ceann eile chun folláine airgeadais ag leibhéal na ngnóthas ar leith a chinntiú.

Thacaigh an cruinniú mullaigh freisin le togra ón gCoimisiún chun €19 billiún i maoiniú AE a luathú chun ardú na dífhostaíochta a chosc. Dúirt na ceannairí go bhfuil toradh ar iarrachtaí an téarnaimh gheilleagraigh ach go mb'fhéidir gur ghá bearta eile chun cabhrú leis an earnáil airgeadais, atá lag fós.

Maidir leis an athrú aeráíde, d'aontaigh na ceannairí gur cheart do gach tír, seachas na cinn is boichte, cabhrú chun an troid i gcoinne an téimh dhomhanda sna tíortha forbraíochta a mhaoiniú. D'iarr an cruinniú mullaigh a thuilleadh iarrachtaí chun troid i gcoinne na hinimirce mídhleathaí, ina measc rialú teorann níos doichte.

Chuir an tUachtarán Barroso na ceannairí ar an eolas freisin faoina chuid iarrachtaí chun cur isteach eile ar sholáthar gáis ón Rúis a sheachaint, á rá go bhféadfadh géarchéim a bheith "seachtainí, ní míonna" uainn.

 

Na Conclúidí ón gcruinniú mullaigh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links