Navigatsioonitee

Tagasi valimiskastide juurde - 19/06/2009

ELi juhid Ülemkogu kohtumisel ©EC

ELi Ülemkogu peateemad olid Lissaboni leping ja finantsjärelevalve

ELi juhid andsid Iirimaale õiguslikud tagatised seoses riikliku suveräänsusega ning avasid sellega tee Lissaboni lepingu teisele hääletusele.

Pärast juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimisi oli see riigijuhtide esimene kohtumine. Euroopa Komisjoni president Barroso nimetati DeutschEnglishfrançaisportuguês nüüd ametisse teiseks ametiajaks ning lepiti ka kokku finantstööstuse järelevalves Euroopa tasandil.

Tippkohtumisel käsitleti majanduse taastamist, ettevalmistusi eelseisvaks Kopenhaageni kliimakonverentsiks ning ebaseadusliku sisserände küsimust.

EL kordas ka nõuet vabastada Myanmari opositsiooni juht Aung San Suu Kyi, kelle 64s sünnipäev möödus vahi all olles.

Iirimaa sai õigusliku tagatise, et Lissaboni leping ei mõjuta riigi sõjalist neutraalsust ega õigust maksustamisele ja poliitika kujundamisele eetilistes küsimustes nagu abordi tegemine. Selliste küsimuste tõttu ebaõnnestus Iirimaal eelmisel suvel peetud referendum. Tagatiste saamine oli Iirimaa tingimus uue referendumi korraldamiseks sügisel.

Lissaboni lepingu ülesanne on lihtsustada Euroopas otsuste tegemist, mis on pärast laienemist kohmakamaks muutunud. Lepingu jõustumiseks peavad kõik 27 liikmesriiki selle heaks kiitma.

Järgmise globaalse majanduskriisi vältimiseks leppisid ELi juhid finantsjärelevalve valdkonnas kokku üle-euroopalise süsteemi käivitamises. See hõlmab kahte uut asutust: ühe ülesanne on jälgida süsteemseid ohte finantsstabiilsusele ning teise ülesanne on tagada finantssuutlikkus ettevõtete tasandil.

Ülemkogu toetas ka komisjoni ettepanekukt eraldada kiiresti 19 miljardit eurot võitluseks kasvava tööpuudusega. ELi juhtide hinnagul kannavad jõupingutused majanduse taastamiseks vilja, kuid finantssektori abistamiseks võib vaja minna täiendavaid meetmeid.

Kliimamuutuse valdkonnas lepiti kokku, et kõik riigid, välja arvatud kõige vaesemad, peavad aitama rahastada võitlust arenguriike mõjutava globaalse soojenemise vastu. Ülemkogu kutsus üles tegema rohkem jõupingutusi võitluses ebaseadusliku sisserändega ning tugevdama piirikontrolli.

President Barroso tutvustas riigijuhtidele oma tegevust gaasitarnete katkestuste ärahoidmiseks liikmesriikides Venemaa gaasitarnete peatumise korral. Barroso sõnul võib kriis olla nädalate, mitte kuude kaugusel.

 

Ülemkogu järeldused

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad