Navigatsioonitee

Euroopa Parlamendi uus koosseis valitud - 08/06/2009

Euroopa parlamendi saadikud jälgivad valimistulemuste teatavakstegemist © EC

Eesseisvad väljakutsed: finants- ja majanduskriis, Lissaboni leping ja kliimamuutus.

Konservatiivne Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide fraktsioon säilitas oma koha suurima blokina Euroopa Parlamendis. 4.–7. juunini toimunud valimiste tulemused näitavad paremtsentristlike erakondade märkimisväärset edu mõnedes ELi suurtes riikides, sealhulgas Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Poolas.

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon kaotas küll kohti, kuid jäi teiseks, olles endiselt oluliselt suurem liberaaldemokraatide fraktsioonist. Rohelised võitsid kohti juurde, vähendades lõhet liberaaldemokraatidega.

736-liikmeline parlamendil on sõnaõigus Euroopa Komisjoni uue koosseisu moodustamises ning juhul, kui iirlased Lissaboni lepingu teisel rahvahääletusel (hiljem käesoleval aastal) heaks kiidavad, Euroopa Ülemkogu presidendi ja välispoliitika kõrge esindaja rolli määratlemises.

Samuti aitavad parlamendiliikmed kujundada läbirääkimisi seoses globaalset soojenemist käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega. Muudest küsmustest peab Euroopa Parlament eelolevatel kuudel arutama ka uut finantsmäärust, et vältida järjekordset kriisi.

Valimistel võisid oma hääle anda ligikaudu 388 miljonit inimest. Valimisosalus jäi alla 44 %, mis on madalam kui eelmistel valimistel.

Komisjoni president Barroso tänas hääletajaid, kes väljendasid oma vaateid seoses ELi poliitilise tulevikuga. Tema sõnul tähendavad tulemused ümbelükkamatut võitu erakondadele ja kandidaatidele, kes toetavad Euroopa integratsiooni ning soovivad, et Euroopa Liidu poliitika pakuks lahendusi inimeste igapäevamuredele.

 

Euroopa valimised 2009 – üksikasjalikud tulemused

Euroopa Parlament: eesseisvad väljakutsed

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad