Sökväg

Kommissionen gör bokslut - 28/05/2009

Kommissionärer vid ett bord © EC

Bland några av EU:s viktiga resultat på senare tid märks insatser för ekonomin och klimatet.

Inför valet till Europaparlamentet lägger EU-kommissionen fram en rapport över vad EU har uträttat sedan förra valet för fem år sedan. Bland det viktigaste kan nämnas de två utvidgningarna 2004 och 2007 som gett EU 12 nya medlemsländer.

”EU har visat att det står starkt och att vi kan arbeta effektivt med 27 medlemsländer”, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Han uppmanar också alla att rösta i EU-valet den 4–7 juni: ”Nu har EU-medborgarna en chans att säga sitt om EU:s framtid.”

I samband med den ekonomiska krisen har EU spelat en central roll för att återupprätta stabiliteten på finansmarknaderna och få fart på kreditflödet. Kommissionen var den första internationella institution som tog fram en trovärdig återhämtningsplan.

EU har också gått i spetsen för att skärpa regleringen och tillsynen av det finansiella systemet, något som är avgörande för att återskapa förtroendet för systemet och förhindra fler kriser.

Under Barrosokommissionens mandatperiod har EU-länderna enats om över 470 av kommissionens förslag, däribland ett omfattande lagpaket English för att motverka klimatförändringen och främja miljövänlig energi.

EU har också tagit fram världens första system för handel med utsläppsrätter, en modell som andra länder nu tar efter.

En annan prioritet har varit konsumentfrågor. Resultatet är bland annat stärkta rättigheter för tåg- och flygpassagerare och kraftigt sänkta mobilavgifter.

Kommissionen har också kämpat för ekonomiska reformer och arbetsmarknadsreformer för att göra EU mer konkurrenskraftigt internationellt. Man har rensat ut 5 000 sidor lagtext och räknar med att nå målet att minska byråkratin för företagen med 25 % fram till 2012.

”Kommissionen har visat att den kan ge EU:s invånare konkreta fördelar”, säger José Manuel Barroso.

Läs rapporten .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar